Horster fracties willen duidelijkheid van officier van justitie omtrent schimmige Californiëdeals

29 jan 2024, 10:51 Algemeen
Afbeelding

In een brief gericht aan de hoofdofficier van justitie, verzoekt de voltallige gemeenteraad van Horst aan de Maas om duidelijkheid inzake de huidige rol van het Openbaar Ministerie (OM) in ‘de zaak Californië’. Is er inmiddels een onderzoek gestart naar de handelswijze rondom de voormalig bestuurder van Californië B.V.?


‘Naar aanleiding van onderzoeken naar de grondtransacties in de gemeente Horst aan de Maas tussen Californië B.V. en het privébedrijf van de voormalige bestuurder van Californië BV, u welbekend, komen steeds sterkere vermoedens naar voren dat de voormalige bestuurder heeft gehandeld met voorkennis, zichzelf heeft bevoordeeld en zich mogelijk schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten’, schrijven de politieke fracties van gemeente Horst aan de Maas in hun brief gericht aan de hoofdofficier van justitie. ‘Dit heeft grote impact op de rechtvaardigheidsgevoelens van onze burgers en rechtvaardigt een onderzoek.’


Relevante informatie


Die ‘rechtvaardigheidsgevoelens’ zouden gebaat zijn bij een door het OM gefaciliteerd onderzoek, en duidelijkheid geven over de weg die de gemeenteraad kan bewandelen om de onderste steen in de zaak boven te krijgen. ‘Uit een schrijven van de Provincie Limburg, (18 januari 2024) mogen wij concluderen dat het college van Gedeputeerde Staten en/of Provinciale Staten van Limburg hierover bestuurlijk overleg met uw ministerie heeft gehad en is afgesproken dat alle relevante informatie met uw ministerie gedeeld zou worden, waaronder een hoofdlijnenrapport van een recent onderzoek door advocaat Frans Stibbe. Uit niets is ons, als fracties van de gemeente Horst aan de Maas, gebleken dat er inmiddels een strafrechtelijk onderzoek is opgestart’, schrijven CDA, Essentie, BVNL, Hart voor Horst aan de Maas, Perspectief, PVDA, D66-GroenLinks en VVD in hun brief.


Aangifte doen


Om meer helderheid in het geheel te krijgen stellen ze de officier van justitie de vraag of het Openbaar Ministerie inmiddels gestart is met een onderzoek naar de handelswijze van en rondom de voormalig bestuurder van Californië B.V., of dat het orgaan voornemens is dit alsnog te doen. Ook is de gemeenteraad benieuwd of er vervolging naar de betreffende persoon wordt ingesteld, of dat de raad zelf bevoegd is om in dit geval aangifte te doen.