Bijdrage voor keuken gemeenschapshuis Lottum moet zorgen voor verbinding met zorgbuurthuis

vr 17 nov., 09:30 Algemeen
Afbeelding

Het College van B&W wil 56.000 euro investeren vanuit het sociaal domein om een professionele keuken in gemeenschapshuis Smetenhof Lottum te realiseren. Dit maakt de doorontwikkeling van een zorgbuurthuis in Lottum mogelijk. In Lottum draagt het zorgbuurthuis bij aan het realiseren van vitale kernen waar mensen elkaar ontmoeten, naar elkaar omkijken en zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen wonen. 

De gemeente werkt samen met het stichtingsbestuur van gemeenschapshuis Smetenhof, waarbij het stichtingsbestuur zelf ook minimaal 16.000 euro bijdraagt. De plannen zijn ontstaan vanuit het besluit van de raad in 2022 tot verbouwing van gemeenschapshuis Smetenhof Lottum. Deze beslissing werd ondersteund door een motie voor een zorgbuurthuis, die in maart 2023 werd opgenomen in de door de raad vastgestelde woonzorgvisie. 

De recente ontwikkelingen hebben geleid tot een werkgroep bestaande uit wooncorporaties, welzijnsorganisaties, zorgverleners, het stichtingsbestuur en de gemeente. Deze groep heeft als doel om het gebruik van de appartementen in Smetenhof te integreren met de verbouwing van het gemeenschapshuis en zo een zorgbuurthuis te creëren.

De realisatie van een professionele keuken in het gemeenschapshuis ondersteunt deze nieuwe functies. De verbouwing biedt een uitgelezen kans om dit te verwezenlijken, hoewel deze keuken niet was voorzien in het oorspronkelijke renovatiebudget. Om dit mogelijk te maken, stelt de gemeente voor dat het stichtingsbestuur van Smetenhof de keuken zelf aanschaft, waarbij de gemeente financieel bijdraagt tot een maximum van 56.000 euro. Stichting Smetenhof brengt zelf minimaal 16.000 euro in door fondsenwerving en sponsoring