Onbegrip, onvrede en onmin bij raadsleden: “Hoe lang blijven we dit spelletje nog spelen?”

wo 6 sep., 14:06 Algemeen
Afbeelding

De sfeer was opvallend venijnig tijdens de Horster raadsavond op dinsdagavond 5 september. Punten op de agenda verzandden niet zelden in discussies over onderlinge omgangsvormen en een gebrek aan wederzijds respect. Ook de wijze waarop door het College van B&W in een aantal gevallen antwoord werd gegeven op raadsvragen kon op weinig goedkeuring rekenen. En dan was er ook nog ‘de algehele toon die de muziek maakt’ tijdens vergaderingen. “Die is nog steeds vals.”

Het waren niet zozeer de besproken onderwerpen an sich, maar veel meer de manier waarop dat in een aantal gevallen gebeurde die de wenkbrauwen deden fronsen. Het feit dat menig discussie in een wellesnietes-spel terechtkwam, zorgde voor behoorlijk wat frustratie. In ieder geval bij Kay Thijssen (Essentie). “Mijn motivatie zakt steeds verder weg, omdat ik hier de hele avond alleen maar zit te luisteren. Moeten we het vraag-antwoordspel dat zich hier afspeelt wel blijven spelen? Ik ben er een beetje klaar mee. De oppositie maakt hier gretig gebruik van en de rest van de raad sukkelt intussen in slaap.”

De woorden van een gefrustreerde Thijssen sloten naadloos aan bij de sfeer die grote delen van de avond in de raadszaal leek te hangen. Dat was ook Jos Gubbels (D66-GroenLinks), allerminst ontgaan. “Ik heb geen prettig gevoel bij de laatste paar raadsvergaderingen. Het onderlinge respect is ver te zoeken. Er wordt te lang doorgezeurd. De toon maakt de muziek, en die muziek bevalt me de laatste tijd totaal niet”, was hij duidelijk. “Ik was in de veronderstelling dat we met z’n allen voor een beter Horst aan de Maas gaan, maar dat kan ik hier niet meer ontdekken.”

Geen antwoorden

Een deel van de heersende frustratie werd aangewakkerd door de consensus dat wethouders op een aantal ingediende vragen het antwoord schuldig moesten blijven. Dat was ook het geval bij vragen die BVNL stelde naar aanleiding van een brief van Stichting Tegenwind. “Bent u nu echt serieus, of maakt u een grapje”, reageerde Imke Emons gepikeerd op het uitblijven van een antwoord van wethouder Thijs Kuipers. Dat schoot hem dan weer in het verkeerde keelgat. “Ik pas voor deze omgangsvormen met elkaar.”
Aan het slot van de vergadering gaf burgemeester Ryan Palmen er blijk van dat de gevoelens van onbegrip, onvrede en onmin hem ook niet waren ontgaan. “Het lijkt me goed om te concluderen dat er nog wat werk aan de winkel is wat betreft onderlinge samenwerking. Tijdens de volgende bijeenkomst van het presidium doen we een voorstel dat aansluit bij hetgeen waarvan u over en weer zegt dat daar behoeftes liggen: namelijk om beter samen te werken.”

Tekst: Jelle van Hees