Nieuwe straatnamen voor Lottum en Grubbenvorst

ma 15 mei, 12:05 Algemeen
Afbeelding

Aan de Horsterdijk in Lottum worden 43 nieuwe woningen gebouwd. Het College van B&W heeft inmiddels twee straatnamen vastgesteld ten behoeve hiervan: ‘Roejbeek’ en ‘Aan de Ruuj’. Daarnaast is er voor een nieuwbouwplan van een rij woningen in Grubbenvorst de nieuwe straatnaam ‘Bongerd’ vastgesteld.

Beide straatnamen in Lottum zijn voorgesteld door de dorpsraad en de historische werkgroep van Lottum. De naam ‘Roejbeek’ is de plaatselijke naam van de beek die in het gebied ligt. De naam ‘Roej’ staat voor de rode kleur van de beek door zijn rijkdom aan ijzergehalte.

‘Aan de Ruuj’ is een verwijzing naar het gebied de Ruuj of de Rui, een groter gebied dat in de oude, historische kaarten genoemd wordt tussen Siebershoef en Horsterdijk.

Voor het bouwplan van tien woningen aan de Lottumseweg in Grubbenvorst is gekozen voor de naam ‘Bongerd’. Deze naam is een voorstel van de dorpsraad en overige betrokkenen op deze locatie. De naam doet recht aan de plaats waar lange tijd een boomgaard gevestigd was.

Motie

De gemeenteraad heeft recent een motie aangenomen om vooral te kijken naar vrouwennamen bij de uitgifte van nieuwe straten. Deze voorstellen van de dorpsraden dateren van voor de motie. De gemeente geeft aan bij volgende voorstellen nadrukkelijk te kijken naar het kiezen van vrouwennamen.