Ruim één op tien jongeren Horst aan de Maas ontving afgelopen jaar jeugdzorg

2 mei 2023, 09:34 Algemeen
Afbeelding

Ruim één op tien jongeren Horst aan de Maas ontving afgelopen jaar jeugdzorg

Bijna elf procent van de jongeren tot 23 jaar uit Horst aan de Maas ontvingen in 2022 ten minste één vorm van jeugdzorg. Dat is in lijn met het landelijk gemiddelde. In totaal ontvingen 467.000 jongeren in Nederland één of meerdere vormen van jeugdzorg het afgelopen jaar, wat neerkomt op 10,5 procent.

Alle maatschappelijke zorgvoorzieningen voor jeugdigen vallen onder de noemer jeugdzorg. In verreweg de meeste gevallen van jeugdzorg gaat het om zogeheten ‘jeugdhulp’. Daartoe behoren hulp bij bij psychische hulpvragen, hulp bij een verstandelijke beperking en hulp bij bijvoorbeeld opvoedproblemen. De gemeente is verantwoordelijke voor deze vorm van hulp, die specifiek bedoeld is voor kinderen en jongeren tot 23 jaar. Zo is dat vastgelegd in de Jeugdwet. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal jongeren dat jeugdzorg ontvangt ongeveer gelijk is gebleven ten opzichte van een jaar eerder. In 2022 ging het in z’n totaliteit om 467.000 jongeren, zo’n 6.000 minder dan in 2021. Het is opmerkelijk dat vooral jongens in de leeftijd van 8 tot 12 jaar en meisjes tussen de 12 en 18 jaar jeugdhulp ontvangen.

Opvallende verschillen

In z’n totaliteit woonden er 4,4 miljoen jongeren tot 23 jaar in Nederland in 2022. Er bestaan opvallende verschillen wat betreft leeftijdscategorieën en de jeugdzorg die werd ontvangen. Zo kreeg 4,4 procent van de kinderen tot 4 jaar jeugdhulp, en 1,4 procent van de jongeren tussen de 18 en 23 jaar. Verder valt het in de landelijke cijfers op dat 17,9 procent van de meisjes tussen 12 en 18 jaar hulp ontving, tegenover 14,8 procent van de jongens in dezelfde leeftijdscategorie.

Omringende gemeenten

In vergelijking met omringende gemeenten scoort Horst aan de Maas met een percentage van 10,7 procent gemiddeld. In Peel en Maas ontvingen 8,9 procent van de jongeren tot 23 jaar het afgelopen jaar een vorm van jeugdzorg, terwijl het percentage in Venlo met 11 procent iets hoger ligt dan in Horst. In Venray gaat het om 9,6 procent.

Landelijke uitschieters

Landelijk gezien vallen er grotere verschillen te noteren. Zo ontvingen jongeren tot 23 jaar in de Gelderse gemeente Tiel het vaakst jeugdzorg (18 procent). Ook Terneuzen (17,8 procent) en Veendam (15,6 procent) scoren opvallend hoog. Uitschieters aan de onderzijde van de openbare statististisceh gegevens zijn Vlieland met 4 procent en Urk, waar 4,6 procent van de jongeren een vorm van jeugdzorg ontving. Een verklaring voor die regionale verschillen is lastig te duiden, geeft het CBS aan. Factoren als sociaaleconomische verschullen tussen regio’s op het geboed van onder andere inkomen, eenoudergezinnen en zorggebruik spelen waarschijnlijk een rol. Ook kunnen gemeenten eigen keuzes maken in de manier waarop ze de jeugdzorg vormgeven. Daardoor kan de hoeveelheid en het soort jeugdzorg dat beschikbaar is verschillen per gemeente.