Honderden aanwezigen bij voorlichtingsavond protestgroep windmolens

19 apr 2023, 10:34 Algemeen Windmolens
Afbeelding

De stichting Tegenwind Horst aan de Maas organiseerde maandagavond 17 april een voorlichtingsavond in Melderslo over windmolens in het gebied Hoogheide/Witveld. De groep, die het liefst ziet dat er geen enkele windmolen geplaatst wordt, wilde hiermee inwoners van Melderslo, Grubbenvorst en Lottum, maar ook andere geïnteresseerden, waarschuwen en informeren. De organisatoren spreken van een succesvolle avond: bijna zeshonderd mensen kwamen bij elkaar om te luisteren naar de sprekers.

Al jaren is de potentiële komst van windmolens in Horst aan de Maas onderwerp van gesprek. Uit een onderzoek van de gemeente en adviesbureau Arcadis is gebleken dat in de gebieden Witveld en Hoogheide windmolens mogelijk zijn. De gemeente is voornemens nog deze zomer knopen door te hakken over de komst van de energieopwekkers. Nu de plannen concreet dreigen te worden, heeft een aantal inwoners zich verenigd in een poging de politiek op andere gedachten te brengen. Tegenwind Horst aan de Maas heeft namelijk één ultiem doel: dat de windmolens niet geplaatst worden. 

Dat de stichting niet alleen staat in die mening, blijkt wel uit het feit dat een online geplaatste petitie ruim 1.700 keer werd ondertekend. “We zien dat vooral mensen uit Lottum, Grubbenvorst en Melderslo de petitie ondertekenen”, vertelt Arjan Klopman, één van de initiatiefnemers. “Hieruit kan opgemaakt worden dat er veel maatschappelijke steun is voor ons standpunt.” 

Klopman geeft aan zich zorgen te maken over de belangen van de buurt. “Voor ons gevoel wordt hier geen rekening mee gehouden. We zijn bang voor overlast en de gezondheidsrisico’s die de komst van windmolens met zich meebrengt.” Daarnaast is de groep niet te spreken over het gebrek aan communicatie vanuit de gemeente. “We zijn niet betrokken bij de besluitvorming van het project. Wethouder Thijs Kuipers zegt in gesprek te zijn geweest met de omgeving, maar dit klopt niet. Wij wisten van niets. Er wordt gezegd dat er draagvlak is voor de plannen, maar dat is niet zo.” 

Nadat de petitie online kwam, is wethouder Kuipers alsnog langs geweest bij de groep, maar dat gesprek had volgens Klopman geen bevredigende uitkomst. “Hij gaf onder andere aan dat de omgeving kon zeggen wat ze wilde, maar dat het plan toch doorgedrukt zou worden. Dat is niet de goede insteek, volgens ons. Al helemaal niet als je uitspreekt dat je het samen met de omgeving wilt doen.” 

In een reactie geeft Thijs Kuipers aan niet gezegd te hebben dat het plan hoe dan ook doorgedrukt wordt. “Ik heb geprobeerd uit te leggen dat de gemeenteraad een ingewikkelde afweging moet maken”, licht hij toe. “Enerzijds is er het algemeen belang van energietransitie, dat we samen naar een toekomst met duurzame energie toegaan, waarbij windmolens noodzakelijk zijn. Dit moet echter tegen het belang afgewogen worden van de mogelijke overlast die windmolens geven in het gebied waar ze geplaatst worden. Dat is het moeilijke dilemma van de gemeenteraad als zij straks, in 2025, een definitieve keuze moet maken. Ik begrijp dat mensen het liever niet willen, maar ik moet wel het eerlijke verhaal vertellen en de ongemakkelijke waarheid delen.” 

Nachtrust

Tijdens de voorlichtingsavond, waar zo’n zeshonderd mensen op afkwamen, was de wethouder de eerste spreker van de avond. “We hadden hem ook uitgenodigd, zodat hij zijn verhaal kon vertellen, maar ook naar onze kant zou luisteren. Wel is direct duidelijk gemaakt dat het om een informatieavond ging, en dat het niet de bedoeling was dat dit op een debat zou uitlopen.” Na wethouder Kuipers volgden twee deskundigen over wet- en regelgeving en geluidsoverlast. “Daarna sprak er een huisarts die klachten verzamelt en analyseert over windmolenoverlast. Tot slot hebben nog vier omwonenden van een windmolenpark hun verhaal gedaan”, vertelt Klopman. Vooral dit viertal maakte indruk. “Er sprak iemand die vlakbij een windmolenpark woonde en hij zei: ‘slapen is er niet meer bij’. Hij werd vijf à zes keer per nacht wakker en kwam niet meer in een diepe slaap. De vergoeding die hier tegenover staat is 63 cent per nacht, dat is niets. Daar schrik je van.” 

De reacties van aanwezigen waren volgens Klopman erg positief. “Het was een lange zit met taaie stof, maar iedereen bleef zitten en aandachtig luisteren. Mensen gaven aan dat de avond een succes was met heel veel informatie.” 

Energiecoöperatie

Klopman hoopt met Tegenwind de gemeente te stimuleren eerst te kijken naar de precieze behoefte van energietransitie. “Begin eens bij het begin. Hoe komen ze erbij dat we zo verschrikkelijk veel energie moeten gaan reduceren of vergroenen? We willen dat de gemeente met duidelijke argumenten komt, die onderbouwd zijn op basis van feiten. Voor ons gevoel geeft de wethouder een eigen draai aan een bepaald uitgangspunt, gesteund door de energiecoöperatie die alle belang heeft bij het ontwikkelen van dit plan. De betreffend coöperatie zal er alles aan doen om medestanders binnen de maatschappij te verwerven. Je moet dan denken aan het steunen van bijvoorbeeld de voetbalclub met een nieuwe grasmaaier. Hierdoor ontstaat een tweedeling en kunnen hele gemeenschappen uit elkaar vallen.” 

Kuipers geeft aan dat de energiecoöperatie er is zodat de opbrengsten van de mogelijk geplaatste windmolens niet bij buitenlandse investeerders belanden, maar juist bij eigen inwoners. “De energiecoöperatie is een samenwerking van inwoners van onze gemeente”, legt hij uit. “Deze groep wil er juist voor zorgen dat als er windmolens komen, de opbrengsten naar eigen inwoners gaan. Je kunt dan spreken over een ‘nieuwe grasmaaier voor de voetbalclub’, maar het is veel meer dan dat. We willen via onze eigen inwoners zoveel mogelijk de opbrengsten hier houden. Ik begrijp de zorgen, want in het verleden zijn er in andere gemeenten wel eens grootkapitaalbedrijven geweest die met spiegeltjes en kraaltjes de buurt omkochten, maar dat is hier niet aan de orde. Dat wil ik benadrukken. Als we zouden besluiten dat er een windpark gerealiseerd wordt, dan willen we er voor zorgen dat de winst van de windmolens bij de lokale inwoners kan blijven. Daarnaast zouden we ons dan uiteraard aan alle geldende milieuregels houden op het gebied van geluid, veiligheid, enzovoorts.”

Eigen onderzoek

Tegenwind Horst aan de Maas doet zelf ook onderzoek. “We willen alles uitzoeken en daarmee de raadsleden informeren door in te spreken tijdens de raadsvergadering.” Momenteel is er al contact met verschillende fracties. “De meningen zijn verdeeld, maar we geven niet op. De bal ligt uiteindelijk bij de raad. We hebben in ieder geval laten zien dat we veel draagvlak hebben binnen de maatschappij. Niet alleen door de petitie, maar ook door de grote opkomst bij de informatieavond. Ook zijn er verschillende borden in de regio geplaatst, waarmee we laten zien dat we er zijn en ons met deze zaak bezighouden.”

Afbeelding