Meer straten in Horst aan de Maas vernoemd naar vrouwen dankzij motie

6 apr 2023, 09:05 Algemeen
Afbeelding

D66-GroenLinks diende tijdens de raadsvergadering van dinsdag 4 april een motie in waarin zij het College van B&W oproept om bij de toekomstige keuze van straatnamen de voorkeur te geven om deze te vernoemen naar niet-heilige, niet-koninklijke vrouwen. Volgens de partij moet dit op langere termijn een afspiegeling gaan vormen van de betekenis die zowel mannen als vrouwen hebben in onze samenleving. Een meerderheid van de gemeenteraad ging akkoord met het voorstel. 

Maarten Voesten (D66-GroenLinks) gaf aan te weinig te hebben stilgestaan bij dit onderwerp. “Onze gemeente telt meer dan achthonderd straatnamen en slechts één straat draagt de naam van een niet-heilige en niet-koninklijke vrouw: namelijk het Hanna van de Voortplein in Tienray. Straatnamen zijn een manier zijn om te laten zien wie we als gemeente belangrijk vinden. Doordat de meeste straten naar mannen zijn vernoemd, geven we impliciet de boodschap af dat we mannen belangrijker vinden terwijl er vele vrouwen zijn die veel hebben betekend voor onze gemeente of de samenleving.” Daarom riep de partij op om een motie aan te nemen om bij de bepaling van toekomstige straatnamen in eerste instantie de voorkeur te geven aan namen van vrouwen.

BVNL was het hiermee eens. “Landelijk gezien heeft 88 procent een mannelijke verwijzing en maar 12 procent is vrouwelijk”, gaf Rob Driessen aan. “In Horst aan de Maas is dat niet beter. Wij zijn trots op de historie van onze gemeente en willen dus ook dat er gekozen wordt voor straatnamen die ‘roots’ hebben binnen de gemeente. We zijn van mening dat er voor namen van vrouwen moet worden gekozen.”

Wethouder Elbert Joosten legde uit dat nieuwe straatnamen tot stand komen door contact op te nemen met een dorpsraad of lokale heemkundevereniging. “Er worden dan suggesties gevraagd voor wat passend is voor die omgeving. Op basis daarvan komen er voorstellen naar ons toe.” Wel gaf hij aan mee te willen gaan met deze motie. “Wat wij gaan doen in navolging van deze motie, is dat we bij de uitvraag naar voorstellen voor namen voor nieuwe wijken en straten deze motie en de strekking daarvan mee zullen geven. Zo kunnen de personen die hierover gaan dit meenemen. Op het moment dat de voorstellen voorliggen, zullen we daar in de strekking van deze motie naar kijken. Op deze manier kunnen we een betere afspiegeling van belangrijke vrouwen bewerkstelligen.”

Nathalie Roozendaal (Perspectief) gaf wel aan dat de motie vragen opriep bij haar partij. “Wie verdient er een straatnaam en wie niet? Is het vernoemen van straatnamen naar personen überhaupt nog van deze tijd? Aan de hand waarvan bepalen we wie belangrijk is geweest? Iedereen is namelijk waardevol op zijn eigen manier. Door straten nu nog alleen naar vrouwen te vernoemen, creëer je polarisatie in plaats van verbinding. Kies nu gewoon voor een verdeling van 50 procent vrouw en 50 procent man en wijs willekeurige inwoners van Horst aan de Maas aan.”