Behoefte aan bredere beschikbaarheid gratis menstruatieproducten in Horst aan de Maas

16 mrt 2023, 10:31 Algemeen
Afbeelding

Menstruatiearmoede is een alsmaar groter wordend probleem in Nederland. Ook in Horst aan de Maas. Dat stellen althans de fracties van PvdA, CDA, D66-GroenLinks en Perspectief. Zij riepen het College van B&W middels een motie op om nieuwe initiatieven op het gebied van bestrijding van menstruatiearmoede daar waar mogelijk te steunen en faciliteren.

“Uit onderzoek blijkt dat liefst één op de tien vrouwen te weinig financiële middelen heeft om menstruatieproducten te kopen”, stelde Salwa Sohbat namens PvdA in de motie. “Dat zou niet zo mogen zijn, want het gaat hier om een basisbehoefte.” Hoewel ook Horst aan de Maas meerdere Menstruatie Uitgifte Punten (MUP’s) kent waar producten gratis worden verstrekt aan mensen die daar behoefte aan hebben, is dat niet afdoende, zo vinden de indieners van de motie. “Het gaat om gelijkheid van kansen. Er zijn meisjes die zich ziekmelden op school, werk of sport vanwege dit probleem. Dat zou niet zo mogen zijn”, verduidelijkte Sohbat.

Landelijk geregeld

Omdat het vermoeden onder de partijen bestaat dat ook in Horst aan de Maas behoefte is aan eenvoudiger te verkrijgen gratis menstruatieproducten, werd het college gevraagd de al bestaande MUP’s op alle mogelijke manieren te ondersteunen. Die toezegging wilde wethouder Roy Bouten best doen, bleek uit zijn reactie. “Wij herkennen het probleem. Het komt niet omdat er te weinig aandacht voor is, want ook in de Tweede Kamer wordt hierover gesproken. Dat wil echter niet zeggen dat de middelen ook daadwerkelijk de mensen bereiken.” Imke Emons (BVNL) gaf op haar beurt aan vraagtekens te zetten bij het geschetste probleem. “In december werd er een motie aangenomen in de Tweede Kamer waarbij is afgesproken dat er een armoedefonds komt dat deze producten beschikbaar stelt. Er zijn voedselbanken en scholen die de verspreiding op zich nemen. Dit wordt door de landelijke overheid geregeld. Deze oproep is daarom volledig overbodig”, reageerde ze op de indieners van de motie. “We hebben het geverifieerd bij verschillende scholen, en allemaal hebben ze gratis producten beschikbaar. In Horst aan de Maas gebeurt het dus al.”

Beschikbaarheid

De schoen wringt hem volgens de indieners echter vooral bij de beschikbaarheid. “Nog niet in alle zestien kernen zijn deze producten beschikbaar”, reageerde Sohbat. “Veel locaties waar deze wél beschikbaar zijn, sluiten de deuren in het weekend. Scholen zijn daar een treffend voorbeeld van. Als gemeente hebben we de verantwoordelijkheid om dit breder te gaan faciliteren. Dat moet toch kunnen?”

In kaart brengen

Daar bleek een meerderheid van de partijen in de Horster gemeenteraad het mee eens: enkel BVNL en VVD stemden tegen de motie. Het college gaat daarom in eerste instantie in kaart brengen welke initiatieven er op dit moment al zijn, om zo de behoefte beter in te kunnen schatten. “We weten van onder andere scholen, deelkastjes en de voedselbank dat ze dit soort producten verstrekken”, verduidelijkte Bouten. “Maar daarmee is het niet direct voor iedere inwoner die daar behoefte aan heeft toegankelijk. We gaan dit als college onderzoeken en verder oppakken.”