120.000 euro extra voor Synthese om sociale basis te versterken

17 feb. 2023, 12:50 Algemeen
Afbeelding

Door de toenemende vraag aan zorg en ondersteuning van inwoners, met name bij jeugd en ouderen, neemt de druk op het voorliggend veld toe. Synthese speelt een belangrijke rol in het voorliggend veld van Horst aan de Maas en daarom heeft de gemeente besloten om de subsidie aan Synthese te verhogen voor 2023 met een bedrag van 120.000 euro. Door het versterken van de sociale basis, waarbij de gemeente inzet op gezondheid en preventie, wil zij zorgvragen voorkomen. Inwoners worden op deze manier eerder geholpen en de gemeente verwacht daardoor minder (zware) zorgvragen.

Het welzijnswerk in Horst aan de Maas wordt uitgevoerd door Synthese. Hiervoor ontvangt Synthese een meerjarensubsidie tot 2025. Om de transformatie in het sociaal domein mogelijk te maken, is een investering in de sociale basis nodig. Synthese heeft een voorstel ingediend voor uitbreiding van de huidige capaciteit om beter te kunnen voldoen aan de vraag en behoefte van zorg en ondersteuning, aan inwoners. Op basis van het voorstel zijn verdere gesprekken gevoerd over de inzet van Synthese en heeft het College van B&W besloten de subsidie aan Synthese te verhogen voor 2023.

Verdeling extra inzet

Deze extra inzet voor 2023 is met name gericht op het jeugdwerk en informele zorg. De overige onderdelen die door het verhogen van subsidie uitgebreid worden zijn het opbouwwerk, mantelzorgondersteuning en de thuisadministratie.

Scholen geven aan dat er behoefte is aan jongerenwerkers van Synthese die meer aanwezig zijn op de middelbare scholen. In het kader van voorlichting, coaching, preventie maar ook het beschikbaar zijn voor hulpvragen van jongeren. Na corona is er bij deze doelgroep een grotere vraag voor ondersteuning. Scholen geven aan dat de aanwezigheid van jongerenwerkers op scholen een positieve uitwerking heeft, omdat de toegang laagdrempelig is. Hierdoor trekken jongeren sneller aan de bel. Met de huidige inzet is het niet mogelijk om aan deze groeiende behoefte tegemoet te komen. Ook is er behoefte aan extra inzet op straat en om het project van Join Us en Less Fear door te zetten. Om de ondersteuning te bieden waar behoefte en vraag naar is, wordt de inzet van het jeugd en jongerenwerk uitgebreid. 

Hiernaast geeft de gemeente aan dat steeds meer ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en hierdoor het belang van mantelzorg toeneemt. Er komen bij het steunpunt Mantelzorg van Synthese dan ook steeds meer ondersteuningsvragen binnen. Mantelzorgers doen fors meer beroep op de huishoudelijke hulpregeling. Dit komt mede door de stijgende wachtlijsten bij professionele organisaties vanuit de WMO. In toenemende mate legt dit een steeds grotere druk op de dienstverlening van Synthese.

Voor het jaar 2023 kan de verhoging van de subsidie worden opgevangen binnen de beschikbare budgetten van de begroting en wordt dit verwerkt bij de eerste bijstelling 2023. Besluitvorming voor de periode vanaf 2024 volgt na behandeling van het transformatieplan.