Geert Meijers van VC Trivia

13 mrt. 2023, 10:00 Vrijwillig in de spotlights
Afbeelding

Na meer dan dertig jaar is het nu bijna mooi geweest’Ze zijn het cement van de samenleving: de duizenden verenigings- en clubmensen, die zich het hele jaar door belangeloos inzetten. Veelal opereren ze op de achtergrond. Vaak zijn ze onzichtbaar, maar altijd onmisbaar.  HALLO Horst aan de Maas richt de schijnwerper op deze vrijwilligers, waarvan iedere club, stichting en vereniging er eigenlijk te weinig heeft. Wie zijn deze mensen, en waarom zetten ze zich belangeloos in? Deze week vertelt Geert Meijers (66), als vrijwilliger al dertig jaar actief bij volleybalverenging Trivia en voorloper VCM, over zijn taken en drijfveren.


De viltjes op tafel bij Geert Meijers thuis in Meterik verraden een grootse en recentelijke verandering in zijn leven. ‘Pensioen’ staat er met koeienletters op. Afgelopen december trok Geert, die altijd werkzaam is geweest in de champignonsector, de deur van het werk voor het laatst achter zich dicht. “Nu is het tijd om te genieten. De dagen vliegen voorbij sinds december, dus bang dat ik me ga vervelen ben ik niet.” Toch krijgt hij later dit jaar nóg iets meer vrije tijd om in te vullen. Na ruim dertig jaar van vrijwilligerswerk bij eerst volleybalclub Meterik (VCM), en na de fusie ook voor Trivia, wordt ook dat hoofdstuk binnenkort afgesloten. “Als de nieuwe sporthal klaar is, mag iemand anders het gaan doen. Dat heb ik verleden jaar tijdens de jaarvergadering al aangegeven.”


Uiteenlopende taken


Het was op diezelfde vergadering, maar dan dertig jaar eerder, dat Geert ooit de handschoen opnam. “Het was 1991, of misschien een jaar later, dat weet ik niet meer precies. Op de jaarvergadering van VCM werd duidelijk dat er dringend behoefte was aan een wedstrijdsecretaris voor de seniorenafdeling. Ik was zelf lid, als recreant, en dacht: ‘dat kan ik wel doen.’” Het bleek, zeker in de beginjaren, al gauw een vrijwilligersfunctie met uiteenlopende taken. “Alles gebeurde toen nog met pen en papier. Dat betekende een boel zoekwerk en administratie, maar ook dat er sneller fouten werden gemaakt. De Nevobo (Nederlandse Volleybalbond, red.) was bijzonder streng. Iedere fout op een wedstrijdformulier werd belast met 2,50 gulden boete. Dat liep al gauw in de papieren. En ook het verzetten van wedstrijden leverde steevast moeilijkheden op door beperkende voorwaarden van de bond”, haalt Geert met een lach herinneringen op aan zijn eerste jaren. “Bij de bond zat een aantal overijverige vrijwilligers al die formulieren minitieus te controleren op de kleinste foutjes of penstrepen. Gelukkig is de Nevobo in de loop der jaren veel meewerkender geworden. Dat is maar goed ook, want eigenlijk sloeg de werkwijze dertig jaar geleden nergens op. De pen en papier zijn ook ingewisseld voor het toetsenbord en beeldscherm. Dat heeft het werk van het wedstrijdsecretariaat nogal wat makkelijker gemaakt.”


Logistieke puzzel


Het plannen van de accomodaties, tellers en scheidsrechters vormden voor Geert regelmatig een logistieke puzzel, maar laat dat nu net een hobby van hem zijn. “Op het hoogtpunt waren er negen seniorenteams. De dames- en herenteams speelden om de week thuis. Ieder weekend zat de gymzaal dus hartstikke vol.” Hoewel het soms best wat hoofdbrekens opleverde, gaf het telkens weer voldoening als het allemaal lukte. Zoveel zelfs, dat Geert besloot om het niet bij de seniorenteams te houden. “Het jeugdwedstrijdsecretariaat was in handen van iemand anders, maar toen ze geen opvolger konden vinden besloot ik dat er maar bij te gaan doen. Ik wist inmiddels hoe het allemaal werkte, tenslotte.” Daar hoorde ook bij dat Geert voor iedere wedstrijd een (club)scheidsrechter, een teller en de scoreformulieren regelde. “Uiteindelijk was het een kleine stap om dat ook voor de recreantenafdeling te verzorgen. Vanaf dat moment deed ik het wedstrijdsecretariaat voor de hele vereniging.”


Fusie


Wie Geert bevlogen hoort vertellen over ‘zijn’ volleybalvereniging, zou denken dat hij zelf een lange carrière als speler erop heeft zitten. Niets is echter minder waar. “Zelf moest ik al gauw stoppen vanwege kruisbandproblemen. Later gingen mijn kinderen wel volleyballen. Die teams heb ik ook nog gecoacht, trouwens. Zo bleef ik ook binding houden met de club.” Toch lijkt daar nu een einde aan te komen. De komst van de nieuwe sporthal in Meterik is voor Geert een mooi moment om zijn taken over te dragen. “Er is nog geen opvolger gevonden, maar ik heb wel een aantal namen doorgegeven van mensen die ze wellicht kunnen vragen”, vertelt Geert. Op dat lijstje prijken onder andere de namen van zijn collega’s uit Hegelsom en America. Trivia ontstond eind 2017 na een fusie van de volleybalverenigingen van deze twee dorpen, met die van Meterik. Bij de taakverdeling die volgde, nam Geert het deel van het wedstrijdsecretariaat op zich dat hij ook al invulde voor VCM. “Als wedstrijdsecretariaat ben je veel aan het plannen en regelen. Na verloop van tijd heb je contacten opgebouwd en weet je welke wegen je moet bewandelen. Je schakelt veel, bijvoorbeeld met de gemeente die de betreffende sporthal beheert. Op dit moment maken we met Trivia nog gebruik van verschillende accommodaties. Dat wordt minder zodra de nieuwe sporthal er is. Een prachtige ontwikkeling, die ook het werk van het wedstrijdsecretariaat gaat vereenvoudigen. Want heel eerlijk, het is soms best wel tijdrovend werk.”


Slotconcert


Betekent dat dat Geert later dit jaar alle banden met Trivia doorknipt? Nee, dat is te rigoreus, stelt hij. “Ja, ik stop als wedstrijdsecretaris. Ook als er geen opvolger is. Het is mooi geweest na meer dan dertig jaar. Wel blijf ik als vrijwilliger op andere fronten actief. Op de jaarlijkse barbecue blijf ik graag mijn steentje bijdragen, en ook bij het Slotconcert van Rowwen Hèze mogen ze een beroep op me blijven doen.” Aan het leggen van de wekelijkse logistieke puzzel komt evenwel een eind. “Ik hoop dat de nieuwe sporthal als een soort katalysator gaat werken. Dat de teams na afloop blijven hangen in de kantine, net als de voetballers. Wie weet zorgt dat uiteindelijk voor broodnodige nieuwe aanwas. Zowel op het gebied van spelers als van vrijwilligers. Dat zou ik mooi vinden.” Geert gaat het aanschouwen van een afstandje. “Als mijn opvolger het ook dertig jaar volhoudt, dan kan Trivia weer eventjes vooruit. Dan ga ik lekker wandelen en fietsen met m’n vrouw en genieten van de kinderen en kleinkinderen. Een mooi vooruitzicht.”


Een onmisbare vrijwilliger binnen uw vereniging of stichting opgeven voor deze rubriek? Stuur een e-mail naar redactie@hallohorstaandemaas.nl onder vermelding van ‘Vrijwillig in de spotlights’.