Angelique Hermsen van Leergeld Horst aan de Maas & gezamenlijke collecteweek

23 feb 2023, 11:34 Vrijwillig in de spotlights
Afbeelding

Ze zijn het cement van de samenleving: de duizenden verenigings- en clubmensen, die zich het hele jaar door belangeloos inzetten. Veelal opereren ze op de achtergrond. Vaak zijn ze onzichtbaar, maar altijd onmisbaar. HALLO Horst aan de Maas richt de schijnwerper op deze vrijwilligers, waarvan iedere club, stichting en vereniging er eigenlijk te weinig heeft. Wie zijn deze mensen, en waarom zetten ze zich belangeloos in? Deze week vertelt Angelique Hermsen, als vrijwilligster actief bij Leergeld Horst aan de Maas en de gezamenlijke collecteweek in Horst, over haar taken en drijfveren.

Ieder kind moet mee kunnen doen op het gebied van sport, onderwijs, cultuur en welzijn. Dat is het streven van stichting Leergeld. Zij helpt kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder breed hebben, door bepaalde kosten op zich te nemen. “In Horst aan de Maas zijn dat er op dit moment ongeveer 344”, vertelt Angelique Hermsen. Ze is één van de twaalf intermediairs die zich vrijwillig inzet voor de Horster afdeling van de stichting. “Of een gezin in aanmerking komt voor financiële steun van stichting Leergeld, is volledig inkomensafhankelijk. Dat is de enige voorwaarde. Wij zijn geen hulpverleners, wij zijn er voor de kinderen. Om te zorgen dat zij niet buiten de boot vallen en gewoon mee kunnen doen met leeftijdsgenootjes. Wel hebben we nauwe banden met instanties als Synthese en brengen we gezinnen in contact wanneer er andere hulpvragen spelen.”

Glimlachend aan tafel

Een intermediair bij stichting Leergeld Horst aan de Maas heeft doorgaans contact met tien tot twintig gezinnen. Voor deze families vormen zij het aanspreekpunt wanneer hun kinderen hele normale wensen hebben, die ze als ouders zelf niet kunnen inwilligen. Simpelweg omdat de financiële ruimte daarvoor ontbreekt. “Hoeveel tijd dat kost? Dat verschilt per periode. Bij een nieuw gezin gaan we op huisbezoek en bespreken we de wensen. Vaak zitten de kinderen glimlachend aan tafel bij zo’n gesprek. Zij hebben meestal zelf al nagedacht over wat ze graag willen doen.

Dat gaat van een lidmaatschap bij de voetbalvereniging, tot de aanschaf van een tweedehands fiets, zodat ze makkelijker bij vriendjes en vriendinnetjes kunnen gaan spelen”, legt Angelique uit. De stichting waar zij zich vrijwillig voor inzet, ontvangt jaarlijks subsidie vanuit de gemeente. Deze vloeit uiteindelijk terug de Horster gemeenschap in. “Het heeft meerdere voordelen: ieder kind kan meedoen, verenigingen krijgen nieuwe leden en ook ondernemers profiteren mee. We zorgen namelijk niet enkel voor een lidmaatschap, maar ook voor alles wat er verder nodig is om mee te kunnen doen. Denk aan voetbalschoenen, of andere sportkleding. We geven een bon die een bepaalde waarde vertegenwoordigt, waarmee de gewenste spullen aangeschaft kunnen worden bij winkels in Horst en omgeving.”

Geen uitzondering

“Ook als brugklasser wil je niet uit de toon vallen wanneer je naar de middelbare school gaat. Sinds dit jaar hebben we een pilot waarbij we de laptops van deze leerlingen vergoeden. Zo worden ze geen uitzondering op hun klasgenootjes”, vertelt Angelique. Ze haalt voldoening uit het feit dat ze kinderen uit gezinnen die het niet al te breed hebben, kan helpen. “Kinderen moeten vooruit kunnen. Meedoen met de rest. Ongeacht de financiële situatie. Op die wijze maken we het leven voor deze gezinnen een beetje makkelijker. Kinderen die dankzij deze bijdrage bijvoorbeeld wél kunnen gaan sporten, doen daar weer nieuwe vriendjes en vriendinnetjes op.” 

Het benadrukt het sociale aspect van de stichting. Iets waar ook de jaarlijkse acties aan bijdragen. “In Horst hebben we de ‘Jola-actie’, waarbij alle kinderen in december een bon ter waarde van 55 euro krijgen, die ze kunnen besteden aan nieuwe kleding. En ook de actie pepernoot slaat aan. Daarbij ontvangen gezinnen een code, waarmee ze online een sinterklaascadeau voor de kinderen kunnen bestellen. Op die manier hoeven leerlingen op de basisschool op 6 december niet te vertellen dat Sinterklaas hun huis overgeslagen heeft.” Ook de ‘schoolspullenpas’, die jaarlijks in augustus wordt verstrekt door stichting Leergeld aan kinderen op de middelbare school en waarmee een nieuwe etui of schooltas kan worden gekocht, zorgt ervoor dat de onderlinge verschillen klein blijven. “Het verbaast me in dat kader ook dat sommige scholen blijven vragen om een ouderbijdrage terwijl het Rijk heeft bepaald dat deze volledig vrijwillig is. Armlastige gezinnen voelen zich soms onder druk gezet om toch een bijdrage te doen. Voorheen werd deze vergoed door stichting Leergeld, maar sinds het om een vrijwillige bijdrage gaat, doen we dat niet meer.”

Nog niet in beeld

Hoewel er momenteel al bijna 350 kinderen uit deze gemeente worden geholpen door de stichting Leergeld, vermoedt Angelique dat ze daarmee nog lang niet iedereen op de radar hebben.

”Wij missen op dit moment vooral de gezinnen met werkende ouders, die het vaak ook allesbehalve breed hebben op financieel vlak. We merken dat zij de weg naar ons niet altijd weten te vinden. Terwijl de armoede ook in Horst aan de Maas toeneemt en de kosten alsmaar oplopen. Deze gezinnen zouden we graag beter bereiken. Daarom spoor ik iedereen die twijfelt of ze qua inkomen in aanmerking komen, aan om zich anoniem te melden op leergeldhorstaandemaas.nl”, legt Angelique uit. “We willen dat alle kinderen mee kunnen doen. Ook zij die nog niet in beeld zijn.”

Gezamenlijke collecteweek

Het vrijwilligershart van Angelique klopt niet enkel voor stichting Leergeld. Ze zet zich ook al jaren belangeloos in voor de gezamenlijke collecteweek in Horst aan de Maas. Sterker nog: ze was er als één van de initiatiefneemsters vanaf het begin bij, toen de collectes werden gebundeld. “In Horst wordt er door veertien landelijke goede doelen gecollecteerd. Sinds 2011 doen we dat gezamenlijk, in één centrale week. Voor die tijd kwam ieder goed doel met z’n eigen collectanten, op een eigen moment, aan de deur. Zelf was ik vrijwilligster voor de Nierstichting.” 

Onder die vlag maakt Angelique al jaren deel uit van de organisatie van de collecteweek. Binnenkort vallen de inmiddels bekende enveloppen weer bij iedere Horsternaar op de deurmaat. “Dit jaar kan er voor het eerst ook via een QR-code worden gedoneerd, omdat we merken dat mensen niet altijd contant geld in huis hebben. Na het bezorgen van de enveloppen met bijbehorend formulier, kan iedereen aangeven hoe het eventueel gedoneerde geld verdeeld moet moet worden over de goede doelen”, legt Angelique uit. “Vervolgens komen de collectanten op 11, 12 of 13 april langs om de enveloppe op te halen.”

Die collectanten, dat zijn er in totaal inmiddels meer dan driehonderd. Er is dan ook altijd behoefte aan vers bloed, geeft Angelique aan. “Ook omdat er vrijwel ieder jaar nieuwe wijken bijkomen. Het is voor zowel bewoners als collectanten het prettigst als er een bekend gezicht aan de deur komt. Die match proberen we met de organisatie altijd te maken. Als mensen willen helpen tijdens de collecteweek, dan vinden we het fijn als ze zich melden via de Facebookpagina van Gezamenlijke Collecte Horst.” Nu de collecteweek met rasse schreden nadert, steekt Angelique weer menig uurtje vrijwillig in de organisatie. Net zoals ze dat doet voor Stichting Leergeld. Het deert haar allerminst. “Je doet het omdat je het leuk vindt. En om iets te betekenen voor de samenleving waarin je zelf ook actief bent.”

Een onmisbare vrijwilliger binnen uw vereniging of stichting opgeven voor deze rubriek? Stuur een e-mail naar redactie@hallohorstaandemaas.nl onder vermelding van ‘Vrijwillig in de spotlights’