Zilveren jubileum voor Rehoboth-kerk

5-8-2010 door: Redactie
Het zijn vreemde eenden in de bijt, protestantse kerken in Limburg. Toch bestaat de Rehoboth-gemeente in Horst inmiddels al vijfentwintig jaar. Reden voor een feestje, maar wel op een eigen manier

Wie een bezoek wil brengen aan de Rehoboth-kerk in Horst moet even zoeken. In tegenstelling tot de katholieke kerken met hoge torens is deze kerk van veraf niet te vinden. Sterker nog, hij ligt weggestopt achter parkeerplaats het Cuppenpedje, niet zichtbaar vanaf de doorgaande weg. Dat gebouw is het thuishonk van de Hervormde Evangelisatie Horst.

Peter van Oerle (28) is evangelist bij de geloofsgemeenschap en is de enige die in dienst is bij de kerk. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de Rehoboth-gemeente. Hij brengt huisbezoeken, doet pastoraal werk, organiseert bijbelkringen, doet het jongerenwerk en verzorgt het kerkblad.

Hoewel Noord-Limburg voor het overgrote deel rooms-katholiek is en er in iedere dorpskern minstens één katholieke kerk staat, hebben er vrijwel altijd protestanten in de regio gewoond. "Vijfentwintig jaar geleden waren er in de regio Horst een aantal mensen die zich niet konden vinden in de rooms-katholieke kerk.

Ze kwamen in contact met predikanten uit het protestantse deel van Noord-Brabant en Gelderland en vroegen hen of ze konden helpen met het opzetten van een protestantse gemeenschap in Noord-Limburg. Zodoende is het idee ontstaan om evangelisatiebijeenkomsten te houden", aldus de evangelist. De eerste bijeenkomst werd op 28 februari 1985 gehouden in 't Ostenriekske in Horst, maar al snel verhuisden de bijeenkomsten naar het Gasthoês.
Het aantal mensen dat de diensten bezocht, groeide volgens Van Oerle flink. "Het groeide zelfs zo uit dat men ging kijken of men niet een eigen plek kon krijgen waar ze hun eigen diensten konden beleggen. En dan niet één dienst, maar twee op zondag, zoals bij andere protestantse gemeenten." Er werd een stichting opgericht en bij andere gemeenten werd aangeklopt voor financiële steun. Met dat geld kon in 1989 het gebouw aan het Cuppenpedje worden gekocht. Er werd gekozen voor de naam Rehoboth, wat toepasselijk 'de Heere heeft ruimte gemaakt' betekent.

In tegenstelling tot wat in de meeste andere kerken in de gemeente Horst aan de Maas gebruikelijk is, heeft de kerk geen eigen predikant. Verspreid over het jaar zijn er zo'n vijftig verschillende predikanten die in Horst op zondag de diensten leiden. De geloofsgemeente telt zo'n vijftig leden, waarvan een enkeling iedere zondag één of twee keer helemaal vanuit Boxmeer of Maasbracht komt om in Horst een dienst bij te wonen. Deze zomer staan er voor de wekelijkse diensten bijna tweehonderd stoelen in het kerkgebouw opgesteld. Veel toeristen blijken namelijk ondanks hun vakantie trouw naar de kerk te blijven gaan. In het verleden was het bij de diensten in Horst soms zo druk dat voor de diensten moest worden uitgeweken naar de Norbertuskerk.

Die sterke band met de kerk is typerend voor een protestants-christelijke kerkganger. Van Oerle:"Een katholiek gaat naar de kerk en viert de sacramenten. Maar als het gaat om het zelf persoonlijk onderzoeken van de bijbelse boodschap laat een rooms-katholiek dat, om het plat te zeggen, over aan de geestelijkheid. Een protestant is iemand die bezig is om zelf de bijbel te onderzoeken, dat kenmerkt ook onze evangelisatiepost", aldus Van Oerle.
Ook voor de jubileumdienst op 4 september verwacht Van Oerle dat er meer mensen komen dan de Rehoboth-kerk kan herbergen. Daarom wordt voor deze gelegenheid uitgeweken naar het Gasthoês. "We willen naast de mensen van hier ook iedereen uitnodigen die ons in die 25 jaar heeft geholpen. Maar natuurlijk zijn ook andere geïnteresseerden welkom om te komen", besluit Van Oerle.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie