Bestrijding wild zwijn

7-12-2017 door: Redactie
Het wild zwijn is aan een opmars bezig in Noord-Limburg. Steeds vaker steekt het dier de grenzen van Noord-Brabant, Duitsland enBelgië over. Wilde zwijnen brengen schade toe aan onder andere landbouwgewassen. Tijdens een bijeenkomst van de Wildbeheereenheid Horst donderdag 30 november stond de bestrijding van het wild zwijn op de agenda.

Het leefgebied van het wild zwijn in Limburg bevindt zich in nationaal park De Meinweg in de gemeente Roerdalen. In dit gebied wordt gestreefd naar een voorjaarsstand van zestig zwijnen. In het Faunbeheerplan Limburg 2015-2020 wordt aangegeven dat er geen exacte aantallen bekend zijn van aantallen zwijnen buiten het leefgebied. Schattingen van de Wildbeheereenheden gebaseerd op meldingen, aanrijdingen en afschot laten een groei zien van 526 zwijnen buiten het leefgebied in 2010 naar 764 in 2014. In Horst aan de Maas zijn dit jaar al vier exemplaren afgeschoten. Geschat wordt dat er in 2017 meer dan 880 stuks buiten het leefgebied verblijven. “Het wild zwijn heeft geen natuurlijke vijand”, legt Hubert Stassen namens de wildbeheereenheden uit. “Daarnaast is er bij jagers niet veel kennis over het wild zwijn.”

Wilde zwijnen brengen schade toe aan landbouwgewassen, maar bijvoorbeeld ook aan sportvelden en golfbanen. Daarnaast vormen ze een gevaar voor de verkeersveiligheid en bestaat er risico op verspreiding van besmettelijke veeziekten. Stichting Samenwerkende Wildbeheereenheden Limburg is een traject gestart waarin wildbeheereenheden samen met onder andere grondeigenaren en overheden de bestrijding van wilde zwijnen willen professionaliseren. Doel is om te komen tot een zogenoemde schadetafel, waaraan afspraken worden gemaakt tussen de jagers en andere partijen.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie