Huub Dinghs houdt van hectiek

29-12-2009 door: Redactie
Voor Huub Dinghs uit Evertsoord tikken de laatste uren van het jaar, en daarmee die van zijn wethouderschap in Sevenum, weg. Hij vindt het van een kant wel jammer dat hij geen wethouder in de fusiegemeente wordt, maar van de andere kant wil hij jongeren met politieke ambities de kans geven. Huub Dinghs is verslaafd aan de politieke hectiek en dat maakt stoppen er niet gemakkelijker op.
Huub Dinghs wil graag inzetbaar blijven want hij is verslaafd aan politieke hectiek

Huub Dinghs (60), is gehuwd met Mia Pubben (59) en samen hebben zij drie dochters. Mariëlle (36), Ellen (34) en Dion (29). Het echtpaar Dinghs-Pubben heeft vier kleinkinderen: Lynn (7), Jip (5), Giel (4) en Ties (3). Allen wonen in de fusiegemeente Horst aan de Maas. Huub Dinghs is van oorsprong agrariër en heeft dit beroep prima weten te combineren met zijn wethouderschap. Hij was drie periodes als wethouder actief binnen de gemeente Sevenum. "Ik heb altijd alles kunnen combineren en wanneer ik thuis het werk niet afkreeg of er geen tijd voor had, besteedde ik dat uit", zegt Huub.

Ten aanzien van de herindeling zegt hij: "Natuurlijk zitten er ook nadelen aan de komende fusie, maar de voordelen wegen voor mij zwaarder. We hebben een aantal zaken versneld uit willen voeren. Denk daarbij aan centrumontwikkeling, zoals ondernemers de ruimte bieden om uit te breiden. Daarmee creëer je kwaliteit voor de toekomst, plus activiteit. Maar ook de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) in Kronenberg, daar gaan we een multifunctioneel centrum van maken. Ook de verbouwing van de Wingerd en diverse infrastructurele zaken (fietspaden) hebben we nog geaccordeerd het afgelopen jaar."
Wat Dinghs nog altijd is bijgebleven, is het feit dat de aanleg van riolering in het buitengebied in 2005 nogal wat weerstand van bewoners opriep.

Hoe dan ook, de klok tikt door ook voor wethouder Dinghs, die in een bijna lege wethouderskamer zit. "Ik heb naar mijn idee alle dossiers goed overgedragen aan de ambtenaren in Horst. Maar ik ben altijd bereid om toelichting te geven wanneer iets niet duidelijk is. Verder ben ik blij dat het gemeentehuis hier in Sevenum niet leeg komt te staan. Het gebouw wordt in tweeën gesplitst, waarbij school de Dobbelsteen een deel betrekt. Het andere deel biedt ondernemers ruimte om kantoor te houden", zegt Dinghs.

Maar einde wethouderschap of niet, Huub Dinghs blijft actief op allerlei fronten. Hij heeft een enorme kennis van zaken betreffende de reconstructie platteland en plattelandsontwikkeling. Hij is voorzitter van de reconstructiecommissie Maasduinen en dat blijft hij ook na 1 januari 2010. Huub Dinghs spreekt de taal van agrariërs en begrijpt waar zij mee zitten. Dat is zijn kracht. Dat is ook een kracht die niet verloren mag gaan binnen de lokale en regionale politiek. "Ik weet dat dossierkennis belangrijk is. Ik weet ook dat veel zaken specialisme vereisen en het prijst me gelukkig dat ik mijn kennis mocht en mag inzetten binnen de plattelandsontwikkeling", zegt Dinghs.

Het jaar is om. Wat wil je de mensen van Sevenum nog zeggen? Huub: "Ik weet dat de gemeente forse financiële bezuinigingen moet doorvoeren, dat is een zware opgave. Bij het zelfstandig blijven van Sevenum was dat niet anders geweest. Dat moeten de mensen van Sevenum goed begrijpen, het is geen gevolg van de herindeling, al wordt dat door sommige mensen wel zo geventileerd. Het nieuwe gemeentebestuur wil ik meegeven contact te houden met burgers en de kernen te behouden. Daar zou men de komende vier jaren in moeten investeren. Richting aangeven opdat kernen zichzelf kunnen sturen", zegt Dinghs tot slot.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie