Wet Maatschappelijke ondersteuning

1-12-2011 door: Redactie
In de raadsvergadering van 22 november is het programmaplan kanteling wet maatschappelijk ondersteuning (WMO), aangenomen. Deze kanteling is nodig. Als wij met de huidige uitvoering door blijven gaan, gaat dit onbetaalbaar worden.

Ook zullen in 2013 de taken vanuit de algemene wet bijzondere bijstand (AWBZ) door de gemeente uitgevoerd gaan worden. De gemeente krijgt meer verantwoordelijkheid. Echter de Nederlandse overheid gaat niet dezelfde hoeveelheid geld die zij nu uitgeeft aan de gemeente geven. De overgang wordt omringd door onzekerheid. Het is niet duidelijk hoeveel geld we ervoor gaan krijgen. Tevens gaat de samenleving de komende jaren veranderen. Hierdoor gaan er meer mensen van WMO gebruik maken.

Daarom is de kanteling belangrijk. De overheid moet immers dienen als een sociaal vangnet en moet dit ook blijven doen. In het programmaplan wordt beschreven dat onze gemeente de maatschappelijke situatie van de inwoner als eerste inventariseert. Dit zal door de gemeente samen met de inwoner in een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ gedaan worden.

Hiermee moet niet alleen duidelijk worden welke problemen niet kunnen worden opgelost, maar ook welke problemen de inwoner zelf kan oplossen. Dat is prettig. Zelfredzaamheid of Samenredzaamheid noemen we dat. De inwoner houdt de regie en heeft duidelijk wat ze zelf kunnen oplossen en wat uiteindelijk de overheid gaat doen.

De kanteling moet niet als een papieren tijger gaan functioneren maar als een praktische middel. Essentie is van mening dat inwoners die gebruik maken van de WMO niet op zoek zijn naar papier maar naar helderheid en praktische oplossingen. Daarom is het belangrijk om de uitwerking van dit programmaplan te blijven volgen. De wethouder is het hiermee eens. De uitvoering moet praktisch gaan en blijft de gemeenteraad informeren over de verdere uitwerking.

Bart Bertrams,

Essentie

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie