Werkzaamheden wegen Sevenum

11-5-2010 door: Redactie
In het kader van de reconstructie inkomwegen te Sevenum zal 18 mei gestart worden met de reconstructie van De Donckstraat. De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door aannemer Janssen de Jong Infra uit Roermond.

De werkzaamheden omvatten:

  • Het aanleggen van een nieuw riool.
  • Het aanbrengen van asfaltverhardingen.
  • Het aanbrengen van een kruispuntplateau bij de Molenveldweg.
  • Het aanleggen van parkeerstroken.
  • Het aanleggen van toegankelijke bushalten.

Op 12 mei zal de reconstructie van Den Eigen gereed komen. Deze straat zal woensdagavond open gesteld worden voor het verkeer.
Ook de Steinhagenstraat zal op dezelfde avond opengesteld worden voor het verkeer met de kanttekening dat het trottoir aan de zijden van de parkeervakken dan niet gereed is. Dit trottoir zal in week 20 worden aangelegd.

Om verkeerhinder te voorkomen tijdens de werkzaamheden aan de Donckstraat en de kermis zullen in en om de kern omleidingsroutes gemaakt worden. Tijdens de werkzaamheden zal de bushalte aan de Donckstraat komen te vervallen en is er een tijdelijke halte aan de Dorperweide.

Wij maken de buurtbewoners erop attent dat er tijdelijk enig overlast kan ontstaan i.v.m. de aard van de werkzaamheden.
We zullen trachten de overlast tot een minimum te beperken en vragen begrip voor de eventuele ongemakken.

Mocht u nog vragen hebben t.a.v. de werkzaamheden dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de projectleider W. Konings tel. 077 - 477 94 92.

 

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie