Werkzaamheden Sevenum

22-4-2010 door: Redactie
In het kader van de verkeersveiligheid zal in week 18 (begin mei) gestart worden met de aanleg van fietssuggestiestroken en verkeersremmende maatregelen op de Maasbreeseweg te Sevenum. De werkzaamheden zullen uitgevoerd worden door aannemer Janssen de Jong Infra uit Roermond.

De werkzaamheden omvatten:

  • het aanbrengen van asfaltverhardingen ­tussen Vinkenpas en Romerweg.
  • het aanbrengen van kruispuntplateau's bij de Vinkenpas en Romerweg.
  • het aanleggen van 2 asfaltdrempels
  • het aanbrengen van rode fietssuggestie­stroken.


In het kader van de verkeersveiligheid is uiteindelijk afgezien van een voetpad vanaf de Vinkenpas tot de bebouwde kom grens. Het is op dit punt van de Maasbreeseweg niet wenselijk om de voetgangers meerdere keren de weg te laten oversteken.

In de uitvoeringsperiode (maand mei) zal het verkeer vanuit - en richting Maasbree door deze werkzaamheden enige hinder ondervinden en tijdelijk worden omgeleid via omleidingsroutes.

Wij maken de buurtbewoners er tevens op attent dat er tijdelijk enig overlast kan ontstaan i.v.m. de aard van de werkzaamheden.
We zullen trachten de overlast tot een minimum te beperken en vragen begrip voor de eventuele ongemakken.

Mocht u nog vragen hebben t.a.v. de werkzaamheden dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de projectleider W. Konings tel. 077-477 94 92.

 

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie