Wegwerkzaamheden wegen

1-4-2010 door: Redactie
Werkzaamheden rotonde Hegelsom van start

Op woensdag 7 april start aannemersbedrijf Reef Infra BV uit Oldenzaal in opdracht van de gemeente Horst aan de Maas met de aanleg van de rotonde op het kruispunt Stationsstraat-Past. Debijestraat/Handelsstraat in Hegelsom. De werkzaamheden zullen duren tot medio juli en worden gefaseerd uitgevoerd.
Tijdens de aanleg van de rotonde zal voor het verkeer op de Stationsstraat slechts één rijbaan beschikbaar zijn. Ten behoeve van de doorgang van het verkeer wordt er een tijdelijke verkeersregelinstallatie geplaatst. Op werkdagen zullen er in de spitsuren (7.00-9.00 en 16.00-18.00) verkeersregelaars worden ingezet om het verkeer te regelen. In verband met de werkzaamheden zal op de Stationsstraat vanaf de Van Elzenweg een snelheidsbeperking worden ingesteld. Het fietspad tussen de Westsingel en de Van Elzenweg zal tijdelijk twee richtingen fietspad worden, waarbij fietsers dienen over te steken bij de rotonde Westsingel en de Van Elzenweg. Bromfietsers dienen tijdens de werkzaamheden gebruik te maken van de rijbaan.

In fase 1 (periode 7 april tot eind mei 2010) vinden er werkzaamheden plaats aan de kant van het industrieterrein. De Handelsstraat zal afgesloten zijn voor alle verkeer. Het is in fase 1 mogelijk om vanaf de Stationsstraat de Past. Debijestraat in te rijden. Vanuit Hegelsom is het niet mogelijk via de Past. Debijestraat de Stationsstraat te bereiken. Er worden omleidingsroutes ingesteld. Fietsers dienen in twee richtingen gebruik te maken van het fietspad aan westzijde van de Stationsstraat.
Op dinsdagavond 6 april zullen vanaf ca 20.00 uur 's avonds de voor de werkzaamheden van fase 1 benodigde tijdelijke verkeersmaatregelen worden geplaatst. Er worden verkeersregelaars ingezet maar enige stremming kan optreden.

In fase 2 (periode eind mei medio juli) vinden de werkzaamheden plaats aan de kant van Hegelsom. In deze fase is aansluiting van de Past. Debijestraat geheel afgesloten. Voor het verkeer van en naar Hegelsom Ook de Handelsstraat zal afgesloten zijn voor verkeer. Fietsers dienen in twee richtingen gebruik te maken van het fietspad aan oostzijde van de Stationsstraat.
Voor reizigers van het openbaar vervoer geldt dat de bushaltes 'Hegelsom' tijdens de werkzaamheden tijdelijk komen te vervallen. Busreizigers wordt aangeraden gebruik te maken van de dichtsbijgelegen halte 'Westsingel' in Horst. Actuele informatie wordt ter plekke aangegeven. Wij raden u aan deze informatie goed in de gaten te houden.

Voor meer informatie, vragen of opmerkingen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de opzichter van de gemeente, de heer Th. Van Gend, bereikbaar op tel.06 - 52 30 43 43. Voor algemene vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer R. de Jong van de afdeling Ruimte, bereikbaar op tel. 077 - 477 94 64.

Werkzaamheden Lindweg
In week 14 ( 6 t/m/ 9 april ) gaat aannemer Janssen de Jong infra de laatste asfalteringswerkzaamheden uitvoeren op de Lindweg en het kruispunt Lindweg / Veld-Oostenrijk / Gebrs. van Doornelaan / Molenveldweg.
Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren moet het kruispunt worden afgesloten. De omleidingsroutes zullen via de bekende gele borden worden aangegeven.

Werkzaamheden Vinkenpeelweg
Onlangs is gestart met het bouwrijp maken van de Vinkenpeelweg in het glastuingebied Californië. Om de aansluiting op de Horsterweg veilig te kunnen realiseren is het noodzakelijk de Horsterweg op 21 en 22 april ter plaatse over een lengte van ca. 50 m half af te sluiten.
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer H. Meskers van het team IBOR bereikbaar via tel. 077 - 477 94 94

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie