Weerbaarheidtraining kinderen

11-2-2010 door: Redactie
Vanaf 9 april 2010 start een sociale weerbaarheidstraining voor kinderen van 6 tot 12 jaar. De oudere kinderen volgen de methode Rots en Water en voor de jongere kinderen is er de methode Kiezel en Druppel, programma´s die al op veel basisscholen en in het voortgezet onderwijs worden gegeven. De trainingen omvatten negen bijeenkomsten en vinden plaats in Centrum L'Espoir, Almeweg 11 in Horst.

Sommige kinderen voelen zich onzeker of ongemakkelijk in de omgang met andere kinderen. Ze durven nauwelijks een eigen mening te geven of voor zichzelf op te komen. Zo'n kind zou wel wat extra zelfvertrouwen kunnen gebruiken. Andere kinderen staan juist veel op de voorgrond en hebben moeite rekening met anderen te houden. Het kan zijn dat een kind wel veel zelfvertrouwen heeft, maar nog weinig vaardigheden heeft in het omgaan met andere mensen. Bepaalde gedragingen kunnen echter ook een uitingsvorm zijn van onzekerheid: het ene kind wordt stil, het andere speelt de clown. De training bestaat uit eenvoudige fysieke oefeningen, waarbij diverse onderwerpen aan bod komen.

Enkele daarvan zijn; sterk en stevig in je schoenen staan, je eigen kracht voelen en omgaan met anderen. Maar ook stemgebruik, uitstraling, oogcontact en 'hoe wil je overkomen'? Zo ontdekken kinderen hun grenzen. Er wordt een training gegeven voor kinderen van 6 tot 9 jaar en een voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Beide trainingen omvatten negen bijeenkomsten van elk een uur. Na elke les krijgen de ouders een verslag van de bijeenkomst, zodat zij goed op de hoogte zijn van alle vorderingen. Daarnaast is er nog een ouderinformatiebijeenkomst. De groepen die deelnemen aan de training bestaan maximaal uit 8 kinderen. Omdat kinderen van verschillende scholen deelnemen, is het gemakkelijker nieuw gedrag te oefenen en minder snel te vervallen in een bekend patroon.

Voor het aanmelden voor de training en voor andere vragen kan men terecht bij Michaële de Vreede, telefoon 06 12 56 09 63. Voor meer informatie kijk op www.zelfverzekerdkind.nl

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie