Wat vieren we eigenlijk met pinksteren

20-5-2010 door: Redactie
Pinksteren is, op Pasen en Kerstmis na, de belangrijkste christelijke feestdag. Met Pinksteren wordt de paastijd afgesloten. Op deze 50e dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt herdacht dat de Heilige Geest, de derde persoon van de goddelijke drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en andere aanwezige gelovigen. De Heilige Geest openbaarde zich zichtbaar als vuur en hoorbaar als wind. Tevens wordt het begin van de katholieke kerk gevierd.

Van oudsher is Pinksteren een joods oogstfeest. Het valt precies 50 dagen na het paasfeest. Op het eerste joodse pinksterfeest na de kruisiging en opstanding van Jezus gebeurde het volgende: de volgelingen van Jezus zaten bij elkaar in een huis. Ze waren niet bepaald vrolijk, want Jezus had hen tien dagen daarvoor verlaten (Hemelvaart). Bij zijn vertrek had Jezus hen de opdracht gegeven om bij elkaar te blijven en te bidden om de komst van de Heilige Geest. Op die ochtend gebeurde er iets vreemds.

Er klonk het geluid van een stormwind en er was een verschijnsel van vuur, dat op ieders hoofd brandde.
De volgelingen van Jezus konden opeens vreemde talen spreken, die ze nooit geleerd hadden. Mensen uit de buurt hoorden en zagen deze verschijnselen ook en kwamen kijken wat er aan de hand was. Ze dachten in eerste instantie dat de discipelen dronken waren, omdat ze zo opgewonden waren en in vreemde talen spraken. Eén van de discipelen van Jezus, Petrus, ging naar de mensen toe en vertelde hen wat er gebeurd was. De omstanders waren zo onder de indruk, dat op die dag 3.000 mensen zich bekeerden tot Jezus.
Dit was het begin van de christelijke kerk.

Wij kennen met Pinksteren vrijwel geen oude gebruiken meer zoals we met Pasen en Kerstmis die kennen. Een vroeger gebruik tijdens Pinksteren was het loslaten van duiven in de nok van de kerk. De duif is het christelijke symbool voor het neerdalen van de Heilige Geest. Vurige ballen en bloemen werden naar beneden geworpen, in de loop der tijd is dit gebruik verloren gegaan.
Anno 2010 wordt Pinksteren gezien als een extra lang vrij ­weekend waarin activiteiten zoals kermissen, popfestivals en markten worden bezocht.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie