Waardeer onze afdelingen

1-4-2010 door: Redactie
"Ouderen en hun organisaties willen graag klaarstaan om anderen te ondersteunen, maar dan moeten ze daar wel voor gefaciliteerd worden. En daar is onder meer geld voor nodig. Zo simpel ligt dat. Wij ouderen willen best onze kennis, vrije tijd en accommodaties ter beschikking stellen, maar we kunnen niet uit eigen zak extra zaalhuren of exploitatiekosten en reiskosten betalen."

Met die woorden verklaart voorzitter Reinier Thiesen waarom KBO Limburg een brief heeft gestuurd naar alle Limburgse colleges van B&W.
"KBO Limburg wijst in zijn brief­ op de meerwaarde van het aangesloten zijn van KBO-afdelingen bij een door de overheid erkende provinciale en landelijke ouderenbond. In vergelijking met niet-georganiseerde ouderenverenigingen zijn KBO-afdelingen, door hun gestructureerde begeleiding, toerusting en ondersteuning beter in staat om activiteiten adequaat te organiseren en op een verantwoorde wijze uit te voeren. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het organiseren van een breed scala aan sociaal-culturele activiteiten en lokale belangenbehartiging. KBO-afdelingen nemen gemeenten werk uit handen door zelfstandigheid, zelfredzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid van senioren te bevorderen.
Het vrijwilligerswerk van en voor ouderen, dat in de toekomst
alleen nog maar in belang zal toenemen, krijgt bij de KBO- afdelingen steeds meer gestalte", aldus de voorzitter.
KBO Limburg hoopt dat de nieuwe gemeenteraden en colleges van B&W met de KBO-afdelingen in gesprek gaan over het belang en de inbreng van de KBO-afdelingen in het lokale ouderenbeleid.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie