Voetbalveld op plek skatebaan

22-12-2009 door: Redactie
Daar waar de gemeente plannen had om een skatebaan aan te leggen komt nu een invulling door de buurt zelf. Maandagmiddag presenteerden Jac Jeurissen namens de buurt en Koen Hendriks namens de jongeren een plan tot invulling voor de groenstrook langs de A73 en Van Merwijckstraat. Voor de uitvoering is 20.000 euro beschikbaar gesteld door de gemeente. Wanneer alles naar wens verloopt zal de uitvoering van de plannen in het voorjaar van 2010 gerealiseerd zijn.
De buurt wil in overleg met de jongeren en gemeente twee goals aanschaffen met stalen netten. Ook wil men twee palen in de grond plaatsen om te kunnen ­volleyballen en een basketbalkorf.
Op de strook asfalt van 37 bij 11 meter kan de jeugd dan voetballen, handballen en korfbal spelen. Het volleybalgedeelte komt achter een goal te liggen.
De buurt wil op de groenstrook ook een boom planten aangevuld met een bankje.

In feite ontstaan er dan drie speelvelden op de groenstrook waar de jeugd terecht kan. De plannen zijn eerst door de buurt bekeken en goedgekeurd. In overleg met de gemeente wordt gekeken of de groenstrook op enigerlei wijze ­geëgaliseerd kan worden.
Ook wil de buurt in de toekomst graag een hellingbaan voor fietsers, kinderwagens en rolstoelgebruikers realiseren.
Jac Jeurissen: "We willen als buurt ook de handen uit de mouwen steken, wij voelen ons als buurt ook verantwoordelijk voelen voor hetgeen er gebeurt en daar hoort het aanspreken van jeugd ook bij wanneer deze overlast veroorzaken."
Koen Hendriks (18), afgevaardigde van de jeugd ziet het helemaal zitten. "Alleen het vinden van vandalisme-bestendige goals was lastig. We hebben uiteindelijk toch een bedrijf gevonden die zoiets kan maken. Ook verlichting stond op het verlanglijstje van de jeugd maar dat bleek lastig en niet haalbaar. Bovendien waren de meningen daarover binnen de buurt verschillend. Al met al ben ik tevreden dat er nu een voorziening komt waar zowel gemeente, buurt en jongeren zich in kunnen vinden," aldus Koen.
Wethouder Marcella Dings kan nu met een gerust hart afscheid nemen van de Horster politiek.
Op de valreep van de jaarwisse­ling zijn er belangrijke stappen gezet voor een goede speelvoor­ziening aan de Van Merwijckstraat. Geen skatebaan, maar een open transparante plek zodat de buurtbewoners een oogje in het zeil kunnen houden.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie