Verwachtingen Leon Litjens

14-1-2010 door: Redactie
Horst aan de Maas heeft vijf wethouders. HALLO laat elk van hen aan het woord, wie ze zijn en wat hun verwachtingen zijn voor de fusiegemeente. Als eerste Leon Litjens 40 jaar, samenwonend en twee kinderen. Zijn opleiding heeft hij gevolgd aan de Agrarische Hogeschool in Den Bosch. Daarnaast studeerde hij bedrijfskunde aan de universiteit Nijenrode.
Leon Litjens tijdens de installatie als wethouder

Wat is jouw belangrijkste uitdaging als wethouder?
"Beloftes uit het coalitieprogramma realiseren, dus investeren in ­kwaliteit van wonen, leven en werken en bezuinigingen realiseren die zorgen voor een solide financiële situatie met politiek en maatschappelijk draagvlak,"aldus Litjens.

Horst is groter geworden dus ben je meer tijd kwijt dan tot nu toe. Hoe ga je hier mee om?
"Naast de tijd voor mijn gezin gaat ongeveer alle tijd zitten in het ­wethouderschap. Het is een functie van zeven dagen in de week en
52 weken per jaar. Nu we ­groter ­worden zul je als bestuur nog eerder de strategische lijn ­moeten gaan uitzetten en op ­hoofdlijnen moeten gaan besturen zonder daarbij de inhoud uit het oog te verliezen en direct aanspreekbaar te blijven voor ondernemers, burgers en maatschappelijke ­organisaties."

Wat maakt wethouder zijn interessant?
"Je bent bezig met het creëren van de eigen leef-, woon- en werk­omgeving nu en in de toekomst. Je zet je in voor de maatschappij en ik vind het eervol om dit te mogen doen. Je werkt veel met mensen samen.
Je bent bezig met uitdagende en ­complexe uitdagingen op korte en lange termijn. Je bent heel breed ­bezig en je krijgt een hele brede blik op allerlei terreinen. Je ontmoet allerlei interessante mensen waar je veel van leert. Dus het ­wethouderschap zorgt voor een ­enorme persoonlijke maar ook ­zakelijke verrijking."

Jij bent een enthousiast twitteraar, waarom is dat zo?
"Ik maak veelvuldig gebruik van nieuwe media zoals weblog, linkedin, hyves maar ook twitter.Dit biedt voor mij de mogelijkheid om te communiceren waar ik mee bezig ben of waarom je bepaalde keuzes maakt. Dus een middel om ideeën te lanceren, meningen te peilen maar ook om draagvlak te ­creëren. En ik kan naast allerlei andere media zoals kranten en weekbladen mijn eigen beelden
over onderwerpen neerzetten.
Daarbij biedt het mij ook de mogelijkheid om dieper op bepaalde onderwerpen in te gaan dan kranten en weekbladen doen, waardoor meer recht gedaan wordt aan de complexiteit en de veelzijdigheid van een onderwerp. Daarnaast is het een middel, naast allerlei persoonlijke gesprekken die je voert, in contact te zijn met burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties."

Wat verwacht je van de ­komende vier jaren voor Horst aan de Maas?

"Hard werken, grote uitdagingen aangaan, beloftes invullen, projecten realiseren met een leuk, enthousiast en sterk college. Verder hoop ik op een plezierige samenwerking met de raad, de ambtelijke organisatie en burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties."

Je hebt nogal wat zware posten in je portefeuille. Hoe ga je je tijd hierin verdelen?
"Ik heb voor mij scherp in beeld hoe ik dat wil gaan aanpakken. Het gaat te ver om dit in z'n geheel uit de doeken te doen. Kern is dat ik een portefeuille en projecten heb waarmee ik integraal kan werken. De focus ligt daarbij om het opbrengend vermogen van de gemeente te verbeteren waardoor we als college onze ambities en doelen kunnen realiseren. Een erg belangrijk onderdeel daarbij is om optimale voorwaarden te scheppen voor ondernemers omdat een sterke economie de basis is om opbrengend vermogen te kunnen realiseren.
Zo kunnen we als gemeente blijven investeren in versterking van het woon- en leefklimaat."

Waar mogen burgers van Horst aan de Maas jou altijd op ­aanspreken?
"Dat ik voor iedereen aanspreekbaar ben en ook op het nakomen van de beloftes die wij doen."

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie