Vertrek kapelaan Schwillens

5-8-2010 door: Cluster Horst Rooms Katholieke Kerk
Ingezonden Brief. Helaas gaat kapelaan Schwillens onze parochies en ons dekenaat verlaten. De Bisschop van Roermond benoemt hem tot pastoor van de parochies H. Martinus te Neer, H. Petrus te Roggel en H. Isidorus te Heibloem.

Kapelaan Schwillens zal op eigen verzoek in één viering van de Eucharistie afscheid van ons nemen en wel op zondag 19 september tijdens de Hoogmis ter ere van St. Lambertus om 10.30u. Aansluitend zal er gelegenheid geboden worden hem persoonlijk alle goeds te wensen. Zondag 26 september zal hij worden geïnstalleerd tot pastoor in Roggel om 14.00 uur.
In kapelaan Schwillens gaan we na 2 1/2 jaar kwijtraken een immer goed gehumeurde, energieke harde werker, die breed gewaardeerd wordt door jong en oud. We nemen dan ook met tegenzin en verdriet afscheid.

Tegelijkertijd willen we hem nadrukkelijk danken voor zijn fantastische inzet voor de geloofsgemeenschappen van ons cluster. We wensen hem van harte Gods Zegen en proficiat met zijn interessante benoeming; in zijn drie nieuwe parochies zal hij zelfstandig als pastoor kunnen tonen dat hij een man van teamwork is die over de grenzen van parochies heen durft kijken en samenwerkingsverbanden, zoals hier in ons dekenaat, op gang zal brengen. Horst is immers sedert de tijd van deken Hanneman een uitstekende leerschool voor nieuwe pastoors!
Hoe zal e.e.a. verder gaan?

In de plaats van kapelaan Schwillens komt naar Horst een laatstejaars seminarist die gedurende een intensieve stage klaargestoomd moet worden voor de diakenwijding in september 2011 en de daaropvolgende priesterwijding. Het betreft Patrick Zuidinga, 40 jaar, geboren in Brabant maar van Limburgse ouders. De heer Zuidinga zal ingezet worden op het terrein van catechese, diaconie, uitvaarten, jeugdwerk en individuele pastoraal. Gedurende zijn stagejaar zal hij logeren bij kapelaan Mielnik aan de Nieuwstraat 196.

Verleden week de bekendmaking van de sluiting van de Norbertuskerk, deze week de bekendmaking van het spoedige vertrek van kapelaan, nu bijna pastoor, Schwillens. Dat zijn bepaald niet opwekkende mededelingen. Maar toch houden we de moed er in! Voor kapelaan Schwillens zijn we blij vanwege zijn promotie tot pastoor en het is onze taak en zorg om zijn werk voort te zetten. Met de inzet van allen gaat dat natuurlijk lukken! We kunnen niet toelaten dat het werk van onze kapelaan voor niets geweest zou zijn, dus we bouwen optimistisch voort op wat hij allemaal opnieuw in beweging heeft gebracht.
19 september het afscheid, 26 september de pastoorsinstallatie: We zullen met velen present zijn en Roggel, Neer en Heibloem laten proeven wat 'n fantastische kracht ze gaan krijgen! En hoe jammer wij zijn vertrek dus vinden...

Rooms Katholieke Kerk
Cluster Horst

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie