Verkeerssituatie Grubbenvorst gewijzigd

29-7-2010 door: Redactie
Het centrum van Grubbenvorst zit middenin een opwaarderingstraject. Het Pastoor Vullinghsplein is inmiddels autovrij, er is nieuw asfalt of bestrating gelegd en er geldt in het hele gebied een maximum snelheid van 30 km. Onlangs is de rijrichting van de Reuveltweg gewijzigd. Hiermee wordt de verkeerssituatie ter hoogte van het Pastoor Vullinghsplein en IJssalon Clevers ontlast.

Met deze maatregelen is de herinrichting van de infrastructuur in het centrum van Grubbenvorst voor een groot deel afgerond. Het is nu een kwestie van wennen, vooral aan de nieuwe voorrangssituatie. Dat geldt met name voor de hoofdwegen - de Kloosterstraat, Venloseweg en Lottumseweg - waar lange tijd 50 kilometer als maximum snelheid gold. De consequentie hiervan is dat het verkeer van rechts nu voorrang heeft waar die drie wegen eerst voorrangswegen waren. Dat is een nieuwe verkeerssituatie die om gewenning vraagt.

In het gebied gelden nu de verkeersregels van een 30 km-zone. Wat betekent dat concreet?
het begin en einde van een 30 km-zone worden aangeduid met verkeersborden;
- uitgangspunt is dat alle verkeer van rechts voorrang heeft;
- de maximum snelheid is 30 kilometer per uur;
- het is niet toegestaan kinderen op straat te laten spelen in een 30 km-zone.

Als u in een 30 km-zone rijdt, bent u verplicht om extra oplettend te zijn en uw verantwoordelijkheid te nemen. Rijd, indien vereist, dan ook langzamer dan 30 kilometer per uur. .

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie