Veiligheid bedrijfsterreinen

27-5-2010 door: Redactie
De politie heeft speciaal ten behoeve van bedrijven een checklist opgesteld om de veiligheid rond bedrijfspanden te controleren en hiermee automatisch verbeterpunten bloot te leggen.

De lijst wordt aangeboden binnen het kader van het KVO-B traject, een samenwerking tussen politie, brandweer, gemeente en de ICH teneinde de veiligheid op en om bedrijfsterreinen te verhogen.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie