Vastenactie 50 jaar jubileum

25-2-2010 door: Redactie
Vastenactie schrijft het volgende in het verslag 2009 over een project in Bangladesh: Caritas Bangladesh zet zich sinds 1967 in voor vrijheid, gerechtigheid, vrede en vergeving. Hun projecten richten zich in het bijzonder op sociale rechtvaardigheid, mensenrechten, gezondheidszorg, onderwijs en ecologische duurzaamheid.

In de Chittagong Hill Tracts, een heuvelachtig gebied, is Caritas begonnen met een project voor de 12 verschillende inheemse bevolkingsgroepen. Dit stimuleert de gemeenschapszin sterk. Samen staan ze sterk in hun strijd om hun landrechten te krijgen en om economisch onafhankelijk te worden. Caritas richt zich niet alleen op het zorgen voor basisbehoeften als schoon drinkwater en gezondheidszorg, maar leert de lokale bevolking ook om eigen vaste inkomsten te verwerven door hun gewassen productiever te verbouwen. Daarnaast is er begonnen met onderwijs voor kinderen. Ten slotte helpt de organisatie de lokale bevolking bij het verkrijgen van landrechten. Als ze die hebben, kunnen ze niet meer verjaagd worden door de Bengalen. Die trekken massaal de streek in op zoek naar ruimte door de explosieve bevolkingsgroei. Door het geven van trainingen en cursussen steunt Caritas Bangladesh de lokale gemeenschappen in hun strijd om hun land te behouden en hun leefklimaat te verbeteren. Van oudsher hebben deze mensen als nomaden geleefd. Telkens trokken ze weer een eindje verder. Omdat hele stukken land niet dichtbevolkt waren, gaf dat geen problemen op het gebied van eigendom.

Nu wordt er geprobeerd het land op een eerlijke manier toe te wijzen.
In het afgelopen jaar zijn er voor stukken land zelfs weer eigendomsakten uitgegeven. Door het nomadische leven en de onderlinge versplintering is het voor de mensen uit het heuvelgebied van Bangladesh van het grootste belang om samen te werken en voor elkaar te gaan zorgen. Dat doen ze nu ook al wel. Maar pas nadat Caritas Bangladesh met de steun van vastenactie hiervoor het project heeft gestart, bundelen ze de krachten met écht zelfvertrouwen. Deze resultaten zijn mede uw verdienste. U hebt iets heel concreets in beweging gebracht. Oprecht willen wij u daarvoor bedanken.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie