Val Kabinet - Bram Hendrix

25-2-2010 door: Redactie
Het kabinet Balkenende IV is gevallen en dat is eigenlijk voor niemand goed. De besluitvorming ligt stil, problemen worden niet voortvarend aangepakt, de onzekerheid is toegenomen en het vertrouwen in de politiek weer afgenomen. Zie daar het resultaat van een ruziënd kabinet, dat als het ware in slow motion in elkaar zakte.

De val was echter onvermijdelijk. Bij een aantal andere thema's wankelde het kabinet al stevig, maar nu was er geen houden meer aan. Er werd in het openbaar niet meer met één mond gesproken, met als dieptepunt het Kamerdebat op ­donderdag 18 februari jl. Voor iedereen was zichtbaar dat de sfeer tot ver beneden het vriespunt was gezakt. Daar was voor de beste crisismanager nog geen eer aan te behalen geweest.

Stilstand

Door de val van het kabinet zullen belangrijke besluiten niet meer worden genomen het komende half jaar. Voor de gemeente Horst aan de Maas houdt dat in ieder geval in dat het nog langer gaat duren voordat duidelijk wordt hoeveel bezuinigingen er voor de gemeente aan gaan komen. De nieuwe regering zal zich daar over buigen.

Vertrouwen
De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen in Horst aan de Maas viel al flink tegen, hopelijk is de opkomst bij de verkiezingen in de komende maanden een stuk beter. Natuurlijk is het vertrouwen in de politiek nu ver te zoeken. Een kabinet is juist aangesteld om keuzes te maken en besluiten uit te voeren, daar kwam de laatste tijd niet veel van terecht. Tegenstellingen werden uitvergroot en het vertrouwen in onze regering zakte zienderogen. Zoals bekend komt vertrouwen te voet en vertrekt het te paard, het kan dus nog wel even duren voordat de wonden zijn hersteld. Voor alle politici ligt er dan ook de schone taak om het vertrouwen te herstellen. Dat doe je niet door het hardst te schreeuwen of door de ene belofte na de andere te doen. Hard werken, eerlijkheid en zaken constructief oppakken en realiseren wordt veel meer op prijs gesteld!

Stemmen!
De stimulans om te gaan stemmen ligt in het feit dat er heel wat te kiezen valt. Eén ding is duidelijk, het CDA en de PvdA zullen niet meer samen in een nieuwe Haagse coalitie terecht komen. Dat betekent dat een nieuw kabinet of een uitgesproken links karakter zal krijgen, of een meer rechts karakter. Die keuze is aan de kiezer en dat is maar goed ook, want die is nu toch echt aan zet!

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie