Update stormschade van 14 Juli

5-8-2010 door: Redactie
Het noodweer van woensdag 14 juli heeft veel schade aangericht in de gemeente Horst aan de Maas. Er is veel schade aangericht aan daken, gevels en bomen. Voor zover nu bekend, zijn er ruim 430 bomen gesneuveld en zijn duizenden bomen ernstig beschadigd.

Het opruimen en herstellen van de ravage is een enorme klus. Veel schade is duidelijk zichtbaar. Er is echter ook veel schade die niet direct zichtbaar is. Denk hierbij aan bomen die los staan, gescheurde takken en stammen. In sommige gevallen zijn de wortels dermate beschadigd dat de stabiliteit van de boom in gevaar komt. Dergelijke bomen kunnen alsnog een gevaar opleveren voor hun omgeving. Alle bomen in de getroffen gebieden worden hierop gecontroleerd.
Het zal nog enkele weken duren voordat alles opgeruimd en hersteld is.

Veiligheid
Als gevolg van omgewaaide bomen kunnen delen van het wegdek zijn beschadigd. Zo kunnen er gaten en scheuren zijn ontstaan. Deze worden tijdelijk hersteld. Definitief herstel zal later plaatsvinden. Ook staan er nog stronken van afgezaagde bomen in de berm. Deze zijn soms moeilijk zichtbaar. Houd hier rekening mee indien u uitwijkt in, of richting een berm. Deze stronken zullen zo spoedig mogelijk worden verwijderd.

Gescheurde en gebroken takken drogen in. Het hout is dan niet meer flexibel maar wordt juist hard en stug. Door regen kunnen takken zwaarder worden waardoor ze alsnog helemaal afbreken. Ook kleine windstoten kunnen ervoor zorgen dat gebroken takken alsnog helemaal afscheuren. Blijf dus alert bij wegen die nog niet gesnoeid zijn!
Op de locatie waar gesnoeid wordt, kan het voorkomen dat de weg tijdelijk wordt afgesloten. Wij vragen u vriendelijk om in het belang van uw eigen veiligheid en de veiligheid van de medewerkers deze wegen dan ook niet te betreden.

Bossen en natuurgebieden
De schade in bossen en natuurgebieden is heel verschillend. Er zijn delen waar een enorme ravage is aangericht en er zijn gebieden waar nauwelijks schade is. Voor de bossen en natuurgebieden worden eerst inventarisaties gemaakt. Daarna zal een plan voor herstel worden opgesteld. Wij vragen u om zeer alert te zijn in getroffen gebieden. Omdat het herstel hier pas in een later tijdstip wordt uitgevoerd is er een hoger risico op vallende takken en soms zelfs vallende bomen!

Sprokkelen van hout
Het ophalen en zagen van (storm)hout langs wegen en paden is niet toegestaan! Dit geldt voor zowel takhout als voor de stammen. Ook het sprokkelen en zagen van hout van omgewaaide bomen in het bos is niet toegestaan.

Centraal ophalen van groenafval

  • Tot en met vrijdag 13 augustus mag u gratis groen stormafval langs de weg aanbieden. Wij vragen u wel om dit te melden via telefoonnummer 077-4779777.
  • Na vrijdag 13 augustus wordt groenafval alléén tegen betaling opgehaald. Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoon- nummer 077-4779777.
  • Iedere zaterdag tussen 12.00 uur en 16.00 uur kunt u gratis groenafval aanbieden bij de gemeentewerf, Americaanseweg 43 in Horst.

 

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie