Stilte voor de storm?

5-8-2010 door: Redactie
Op landelijk niveau volgen de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo op. Na het mislukken van de 'Paars-plus-variant' wordt nu onderhandeld over een coalitie van VVD-CDA met gedoogsteun van de PVV. Er zijn niet veel mensen, die na de verkiezingen hadden voorspeld dat CDA en VVD serieus zouden gaan praten met de PVV.

Op lokaal niveau is het nu een tijdje stil. Ook de lokale politici zijn met reces. Maar het is stilte voor de storm. Als deze coalitie slaagt is het duidelijk dat er zeer fors bezuinigd zal worden op vele terreinen, ook op het gemeentefonds.
Dat betekent dat er op lokaal niveau fors bezuinigd moet ­worden. Wij hebben inmiddels de eerste voorzichtige verkenningen gedaan, maar die geven nog onvoldoende indicatie. Na het reces moeten er spijkers met koppen worden geslagen. De grote organisaties (o.a. Synthese en de bibliotheek) hebben inmiddels wel te horen gekregen dat zij rekening moeten houden met 5% minder subsidie in 2011.

D66 heeft in de laatste raadsvergadering aangegeven begrip te hebben voor deze maatregel, maar ook dat wij eerst informatie willen over de gevolgen van deze maatregel voordat definitieve besluiten worden genomen. Het gaat ons daarbij met name op de gevolgen voor de leefbaarheid van de kleine kernen.
Wij praten onderling (uiteraard) heel veel over de landelijke en lokale politieke ontwikkelingen, maar wellicht wilt u ook met ons daarover praten.

Zoals elke eerste zaterdag van de maand, zitten wij aanstaande zaterdag 7 augustus van 11.00 uur tot 12.00 uur in de bibliotheek van Horst weer klaar met een kopje koffie om met u te praten over de landelijke en lokale politiek en met name over de komende bezuinigingen en allerlei andere gemeentelijke zaken en de standpunten van D66 daarover.

Henk Kemperman, fractievoorzitter D66 Horst aan de Maas

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie