Startersleningen voor BIEB

5-8-2010 door: Redactie
Onlangs werd bekend dat de overheidsbijdrage in startersleningen is stopgezet. Inmiddels heeft de provincie toegezegd om 50% voor haar rekening te nemen. De gemeente Horst aan de Maas heeft toegezegd haar bijdrage tot 50% te verhogen. Echter het budget is beperkt waardoor het onduidelijk is of aanvragers in de toekomst voldoende gebruik kunnen maken van deze lening.

Gevolg hiervan is dat een aantal BIEB (Bouwen in Eigen Beheer) projecten vertraging of zelfs afstel dreigt op te lopen. In onder andere Melderslo, Hegelsom en Griendtsveen is hiervan sprake. Als CDA vinden we dit een slechte ontwikkeling. Immers starters zijn jongeren en deze zijn zeer belangrijk voor de leefbaarheid in de kleine kernen. Naast leefbaarheid is er nog een ander aspect aan startersleningen, en dat is dat er een stimulans richting de bouwsector vanuit gaat. Iets wat deze sector op dit moment meer dan goed kan gebruiken.
We hebben als CDA de volgende vragen gesteld:

  • Is bovenstaande problematiek bekend en wordt deze onderschreven door het college?
  • Is het college bereid om hierop actie te ondernemen?
  • Binnen welke termijn gaat dit gebeuren?
  • Is het mogelijk om extra inzet te plegen om een versnelling in de realisatie van BIEB projecten te laten plaatsvinden?

Gezien de fase waarin veel BIEB projecten zich bevinden, is het zeer wenselijk dat er snel duidelijkheid komt.
Het college heeft in de raadsvergadering van 20 juli toegezegd dat er alles aan wordt gedaan om vertraging van de BIEB projecten te voorkomen. Wethouder Selen laat weten dat er voorlopig nog budget aanwezig is vanuit het SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) en heeft de raad toegezegd om na het zomerreces met een voorstel te komen om het subsidiepotje indien nodig aan te vullen.

Namens het CDA,
Eric Brouwers

 

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie