Staatssteun bij glasvezelnetwerk toegestaan

15-12-2016 door: Redactie
Gemeente Horst aan de Maas mag garant staan voor de lening van 4,5 miljoen voor de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Dat is geen ongeoorloofde staatssteun, verwacht advocatenbureau Hekkelman.

Met de garantstelling kan initiatiefgroep BuitenGewoonBereikbaar een geldlening krijgen bij de BNG van 4,5 miljoen euro, waar zij anders niet in aanmerking voor was gekomen. De stichting gaat met het geld een glasvezelnetwerk aanleggen in het buitengebied van Horst aan de Maas.

Deze garantstelling van de gemeente wordt gezien als staatssteun, omdat BuitenGewoonBereikbaar hiermee tegen gunstigere voorwaarden dan in de huidige marktsituatie een lening kan krijgen. Een gemeente mag alleen dergelijke staatssteun geven als het gaat om een dienst van algemeen economisch belang, wat wordt bepaald door allerlei strenge voorwaarden. Voldoet staatssteun hier niet aan, of wordt daaraan getwijfeld, dan moet de Europese Commissie hierover oordelen. Als zij oordeelt dat de steun niet toegestaan is, kunnen er boetes of dwangsommen worden opgelegd aan de gemeente.

Tijdens de raadsvergadering van 20 september kwam het onderwerp al ter goedkeuring bij de gemeenteraad, maar zij gaf destijds aan meer zekerheden te willen zien over onder andere de risico’s van het verlenen van staatssteun. Advocatenbureau Hekkelman werd daarom gevraagd advies te geven over de kwestie. Hekkelman oordeelt in haar rapport dat de staatssteun van gemeente Horst aan de Maas naar alle waarschijnlijk toegestaan is. Een belangrijke reden daarvoor is het marktonderzoek dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Hieruit bleek dat er geen marktpartijen waren die een glasvezelnetwerk in het buitengebied van Horst aan de Maas aan wilden leggen. Het advocatenbureau houdt hierbij wel een slag om de arm.

Wethouder Ger van Rensch geeft naar aanleiding van het onderzoek aan er vertrouwen in te hebben dat de gemeente zonde problemen garant mag staan voor de lening. Hij wil de ondersteuning niet laten toetsen door de Europese Commissie, om het project zo snel mogelijk te kunnen laten beginnen. Tijdens de commissievergadering van woensdagavond 7 december zette Eric Beurskens van Essentie zijn vraagtekens bij dit besluit. “Is het niet verstandiger om helemaal zeker te weten of de staatssteun wordt goedgekeurd door de Europese Commissie door het daar aan te melden?”, vroeg hij zich af.

Wethouder Van Rensch: “Het risico dat onze staatssteun ontoelaatbaar is, is zeer, zeer klein, omdat we een openbare marktconsultatie hebben gehouden. Daarnaast geeft een adviesbureau nooit 100 procent garantie.” De weg via de Europese Commissie kan volgens de wethouder 1 jaar gaan duren. In die tijd mag BuitenGewoonBereikbaar niet beginnen met het aanleggen van het netwerk. Van Rensch: “In het ergste geval blijkt achteraf dat het toch ongeoorloofd was. Dan volgt er een terugvorderingsbesluit. Het renteverschil moet BuitenGewoonBereikbaar terugbetalen. Pas als zij dat niet kan, wordt er bij de gemeente aangeklopt.” Woensdag 21 december besluit de raad over de garantstelling.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie