Speldjesregen Meerlo-Wanssum

7-12-2009 door: Redactie
Maandag 7 december 2009 vergaderde de gemeenteraad van Meerlo-Wanssum voor de laatste maal. De vergadering stond in het teken van het afscheid van de zelfstandige gemeente Meerlo-Wanssum. Er werd een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Een aantal raadsleden ontvingen een gemeentelijke erespeld en enkele burgers en maatschappelijke instellingen werden apart in het zonnetje gezet.
fotoMasker
Vorige foto
Vorige foto

Uit handen van burgemeester Hahn werd de heer J. van Dijk onderscheiden als lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De erespeld in goud werd uitgereikt aan:

  • J.J.M. Derikx, raadslid voor het CDA van 1986 tot 2002, wethouder van 1998 tot april 2006 en vanaf februari 2009

De erespeld in zilver werd uitgereikt aan:

  • - J.T. Kuijpers, raadslid voor CDA sinds april 1998
  • - T.J.E. Francken, raadslid voor PK Meerlo-Wanssum sinds april 1998
  • - R.P.W.J.M. van der Heijden, raadslid voor CDA vanaf april 2002
  • - F.J. Kerstjens, raadslid GP´94 sinds april 2002
  • - mevr. G.J.M. Knoops-Kersten, raadslid PK Meerlo-Wanssum sinds april 2002
  • - G.L. Verstraelen, raadslid CDA sinds april 2006
  • - mevr. A.M.E.G. Berkhout, raadslid PK Meerlo-Wanssum sinds april 2006
  • - J.A.J. Coenders, raadslid PK Meerlo-Wanssum sinds april 2006
  • - mevr. S.V. Gielens-Hagen, raadslid voor PvdA van mei 2002 tot maart 2004 en sinds april 2006

De erespelden gingen vergezeld van een oorkonde. Raadsleden komen in aanmerking voor een zilveren erespeld wanneer zij een volledige zittingsperiode (normaal vier jaar) lid van de raad zijn geweest. De huidige zittingsperiode was weliswaar korter, maar wordt gezien de herindeling en het einde van de gemeente, toch als een volledige periode beschouwd. Van de nu zittende raadsleden kwamen de heren G.J.H. Cox, en B.P.F. Minken niet in aanmerking voor een erespeld. Mevrouw Hamstra-Janssen ontving in 1998 reeds een zilveren erespeld.
Voorts zette burgemeester Hahn ter gelegenheid van het einde van de gemeente namens de inwoners enkele mensen en maatschappelijke instellingen in het zonnetje. Zij ontvingen een bos bloemen en een oorkonde met een symbolische pluim. De burgemeester sprak hen allen kort toe. Het college van B&W daagde in september inwoners uit om kandidaten voor te dragen, die zich voor langere tijd, en belangeloos, hebben ingezet voor de gemeente en daarvoor een pluim verdienen. De volgende personen werden in het zonnetje gezet: Mevrouw M. Hofmans-Boots, de heer H. Pijpers, de heer C.H.G.H. Cuppen, mevrouw M. van Uden, de Stichting Platform Gehandicapten Meerlo-Wanssum, de Stichting Kruisen en Kapellen, de Heemkundevereniging Meerlo-Wanssum en de vrijwillige brandweer Meerlo-Wanssum.

Verder ontving burgemeester Hahn uit handen van de schrijvers/raadsleden Jan van Dijk en Rob van der Heijden het eerste exemplaar van het speciale jubileumboek ´Veertig jaar Meerlo-Wanssum in beeld´. Aan de hand van luchtfoto´s en historisch en actueel beeldmateriaal beschrijven zij welke ontwikkelingen elk van de zes kernen en de gehele gemeente de afgelopen veertig jaren hebben meegemaakt. Per dorp komen verschillende inwoners aan het woord in het boek.
Ter gelegenheid van het veertigjarig jubileum biedt het gemeentebestuur dit boek als cadeau aan de inwoners van Meerlo-Wanssum aan.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie