SP wil lijnbus terug

13-5-2010 door: Redactie
De SP-fractie heeft wethouder Selen gevraagd aan te dringen bij Veolia om de omzetting van lijnbus naar belbus gedeeltelijk terug te draaien. Dit naar aanleiding van de constatering dat er minder gebruik gemaakt wordt van het openbaar vervoer op de lijnen die sinds november 2009 zijn veranderd in een belbusverbinding. Dit komt de leefbaarheid in die kernen niet ten goede. Sinds december 2006 verzorgt Veolia het openbaar vervoer in de gemeente Horst aan de Maas. Daarbij heeft zij de verplichting om elke kern hiervan te voorzien.

Een prima zaak die de leefbaarheid in kleine kernen ten goede komt. Helaas werd in november 2009 onder andere lijn 28 omgezet naar een belbusverbinding. Met deze belbusverbinding voldoet Veolia aan haar verplichtingen om elke kern te voorzien van openbaar vervoer. Het aantal gebruikers is sinds die tijd ­echter wel gedaald, blijkt uit gegevens die SP raadslid Frank Spreeuwenberg kreeg van een medewerker van Veolia.

Binnenkort is er een gesprek tussen Veolia en wethouder Selen. De SP vraagt dan ook of wethouder Selen ervoor wil pleiten dat de lijnbus weer gedeeltelijk ingevoerd wordt. "Ik snap dat het voor Veolia een te kostbare zaak is om met lege bussen rond te rijden, maar de behoefte aan openbaar vervoer concentreert zich in de vroege ochtend en laat in de middag. We denken dan aan het weer invoeren van de lijnbus tussen 7.00 uur en 10.00 uur en tussen 16.00 uur en 19.00 uur," aldus Spreeuwenberg. Graag ziet de SP dat er creatiever gekeken wordt naar het openbaar vervoer.

Er zou bijvoorbeeld ook vaker met kleinere bussen op de minder druk bezette routes gereden kunnen worden. Daarnaast is het zonde dat een dorpsraad die het openbaar vervoer van harte ondersteunt haar prioriteitsgelden heeft gebruikt voor een aangepaste opstapplek die nu nauwelijks meer gebruikt wordt.

SP fractie Horst aan de Maas
Frank Spreeuwenberg

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie