SP wil duidelijkheid school

3-12-2009 door: Redactie
De SP in de gemeenteraad van Horst aan de Maas wil van het college van burgemeester en wethouders weten of de statuten van onderwijs­organisatie Dynamiek rechtsgeldig zijn.
Aanleiding voor deze vragen is de uitzending van radio­programma Argos van afgelopen zaterdag. In dit programma zegt hulpbisschop De Jong dat het bisdom niet is betrokken bij de transformatie van de, van oorsprong katholieke, basisschool de Weisterbeek naar een openbare school. SP raadslid Thijs Coppus: "Volgens de hulpbisschop heeft het bisdom Roermond zeggenschap bij de wijziging van de statuten van een katholieke onderwijsinstelling. Toen de Weisterbeek een openbare school werd, zijn de statuten van koepelorganisatie Dynamiek gewijzigd. Het bisdom is hier niet over geïnformeerd en heeft zich hier niet over uit kunnen spreken. Dit betekent dat de Weisterbeek volgens het bisdom niet openbaar is. Wij willen van het college weten of de uitspraken van de hulpbisschop kloppen en wat de gevolgen hiervan zijn." Juist deze verregaande invloed van het bisdom was voor de SP aanleiding om in 2008 te kiezen voor een openbare school die ook daadwerkelijk bij een instelling voor openbaar onderwijs zou worden ondergebracht.
"De constructie die nu is gekozen zorgt voor veel onduidelijkheid," aldus Thijs Coppus.
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie