Sociaal meldpunt voor ondernemers

10-6-2010 door: Redactie
De CDA-fractie van de gemeenteraad van Horst aan de Maas wil dat er een centraal punt komt waar ondernemers terecht kunnen als ze in nood raken. Het college gaat nu onderzoeken of zo'n sociaal meldpunt nodig en haalbaar is.

Volgens CDA-raadslid Henk Weijs zijn veel ondernemers van huis uit gewend om hun eigen boontjes te doppen en zijn ze niet snel geneigd om bij instanties aan de bel te trekken als ze in financiële problemen komen. Weijs is bang dat zeker in deze economisch slechte tijden er een groot aantal ondernemers in een sociaal isolement terechtkomt.

Uit gesprekken met betrokken organisaties zou blijken dat er wel degelijk behoefte is aan een centrale plek waar ondernemers in nood terecht kunnen. Het sociaal meldpunt moet worden opgericht in samenwerking met bestaande belangenorganisaties voor ondernemers zoals MKB, LLTB en LWV en de gemeente. In de motie die het CDA tijdens de raadsvergadering van dinsdag indiende, stelde het CDA voor om het meldpunt regionaal in te stellen, maar andere partijen en wethouder Op de Laak zagen een gemeenteoverstijgend initiatief
niet zitten.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie