Suitende begroting 2010

15-4-2010 door: Redactie
De eerste begroting van de nieuwe gemeente Horst aan de Maas is vastgesteld. Twee dingen waren voor ons daarbij van groot belang; de begroting moet sluitend zijn en projecten mogen niet worden geschrapt.

Essentie staat voor een solide financieel beleid. De gemeente krijgt steeds minder geld (vanuit Den Haag), daarom is het nood­zakelijk om zelf ook minder uit te geven. Essentie zal in de gemeenteraad financieel verantwoorde beslissingen nemen om te zorgen dat er ook in de toekomst een financieel gezonde gemeente Horst aan de Maas is. Extra bezuinigingen zijn daarbij onontkoombaar, daarbij zal er flink gesneden moeten worden in de gemeentelijke organisatie.

Geen projecten schrappen
De gemeente is van start gegaan met een hoog ambitieniveau. Vanuit de oude gemeenten zijn er tal van goede ontwikkelingen in gang gezet, die hebben natuurlijk invloed op de financiën. Voor Essentie is het belangrijk dat er een sluitende begroting ligt, maar ook dat de gemeente betrouwbaar is. Daarom zijn er geen projecten geschrapt. Wel is er voor gekozen om een temporisering aan te brengen in een aantal projecten. Hierdoor kan goed in beeld worden gebracht wanneer de uitvoeringsfase van deze projecten kan beginnen en in welke vorm.
Essentie heeft zich in de ­verkiezingscampagne uitgesproken voor de aanleg van veilige fiets­verbindingen, zeker voor scholieren. Daar staan wij nog steeds achter en gaan wij voor 100 ­procent voor! Daarom hebben wij het college ­gevraagd om voor de fietspaden Horst-Broekhuizen en Grubbenvorsterweg op korte termijn een aantal zaken helder in beeld te brengen. Voor het fietspad Horst-Broekhuizen willen wij inzicht krijgen in de totale kosten van het gehele fietspad, en daarbij een planning voor aanleg van het fietspad en financieringsvoorstellen. Bij het fietspad Grubbenvorsterweg zijn er nog een aantal varianten mogelijk. Die varianten hebben allemaal hun eigen financiële en procedurele consequenties. Die willen wij graag in beeld gebracht zien. Afgezet tegen de vermogenspositie van de gemeente kan de raad dan over een half jaar, bij de vaststelling van de begroting 2011, een goed afgewogen keuze maken voor deze beide projecten.

Voorbereidingen gaan door
In de tussentijd kunnen de voorbereidingen voor aanleg van beide fietspaden doorgaan. De gemeente kan verder aan de slag met grondaankopen voor de fietspaden, maar ook met het wijzigen van het bestemmingsplan. Alleen deze procedure duurt al tot eind 2010 en daarmee gaat er op dit moment dus geen tijd verloren!

Fractie Essentie
Bram Hendrix

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie