Slotmanifestatie Maatschappelijke stage

8-7-2010 door: Redactie
Donderdag 1 juli vond de afronding van de Maatschappelijke Stage (MaS) voor het Dendron College plaats. Tijdens een feestelijke slotmanifestatie werd aan 100 leerlingen een certificaat uitgereikt en als dank voor hun positieve inzet tijdens de pilotfase ontving iedere leerling een USB-stick.

Ook werden er twee MaS-toppers van het jaar uitgekozen; deze leerlingen hebben de beste MaS-stage verricht en ontvingen daarvoor twee vrijkaartjes voor Toverland. Loes Wijnhoven heeft namens de gemeente de leerlingen bedankt voor hun inzet en getoonde initiatieven.

Een maatschappelijke stage is een vorm van leren binnen het voortgezet onderwijs waarbij leerlingen vrijwilligersactiviteiten doen en kennismaken met allerlei aspecten uit de samenleving. De stage is vanaf het schooljaar 2011-2012 voor alle leerlingen verplicht. De gedachte achter deze stage is dat jongeren een actieve bijdrage aan de samenleving leveren en werken aan de ontwikkeling van goed burgerschap. Hoe lang deze maatschappelijke stage duurt, hangt af van het schooltype dat de leerling volgt.
De leerlingen worden op school ­tijdens MaS-introductielessen en door de mentor begeleid. Ouders krijgen ieder jaar een algemene uitleg en Synthese ondersteunt en werft vrijwilligersorganisaties.

Het Dendron College in Horst is dit jaar begonnen met de gedeeltelijke invoer van maatschappelijke stages. Afgelopen jaar voerden ongeveer 100 leerlingen ongeveer 30 uur vrijwilligers­activiteiten uit. Komend schooljaar gaan 250 leerlingen een maatschappelijke stage doen, de jaren daarna wordt dit aantal opgehoogd tot ongeveer 500 leerlingen.
Volgens landelijke peilingen blijft na de MaS-stage ongeveer 10% van de leerlingen vrijwilligerswerk doen.
Een afgenomen enquête onder leerlingen op het Dendron College laat zien dat bij deze leerlingen het percentage op 40% ligt.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie