Samen werken aan de toekomst

22-4-2010 door: Redactie
De actie Kerkbalans in 2010 wordt niet alleen later gehouden, maar ook in een ander jasje gestoken. Graag maken wij van deze gelegenheid gebruik, om u te attenderen op de positieve accenten, die de Parochiefederatie Sint Lambertus en Sint Norbertus Horst wenst te plaatsen.

De kerk hoopt dat u, als inwoner van Horst, zich (nog) meer betrokken gaat voelen bij uw kerk. We hopen dat de kerk niet alleen als gebouw het middelpunt van Horst vormt, maar vooral ook dat u zich in dit gebouw thuis en welkom voelt. De drempel is er laag. Elk gevoel van saaiheid mag plaats maken voor enthousiasme, betrokkenheid, trots en gezelligheid. Kortom: het is gewoon een familie.

Hoe kan er voor gezorgd worden dat inwoners van Horst de betrokkenheid bij de kerk ook voelen en tonen? Hiervoor treedt de kerk op veel manieren naar buiten. Zij speelt een rol van betekenis in de samenleving en biedt een rustpunt in onze toch al drukke maatschappij. In deze tijd waarin veel mensen op zoek zijn naar zingeving en spiritualiteit biedt de kerk met al haar rituelen en activiteiten antwoorden. De kerk zet zich op velerlei gebied in voor de medemens en goede doelen. Zomaar wat voorbeelden van het afgelopen jaar: de aanwezigheid van diverse geestelijken tijdens een groot aantal happenings zoals carnaval en DiaconieNu op de dinsdagmorgen. Maar ook de toenemende activiteiten voor kinderen/jeugd onder begeleiding van de kapelaans en het toetreden van jongere vrijwilligers met frisse ideeën. Voor het komend jaar is er meer ruimte voor informele ontmoetingen na de mis met een kop koffie. Daarnaast mag een aantal zaken in het parochieleven wat meer 'bij de tijd' worden, vooral daar waar het jeugd en kinderen betreft. Ten slotte kunt in de plaatselijke media ook meer van ons verwachten.

Gelukkig staan in Horst de priesters er niet alleen voor. Bij vrijwel alle activiteiten zijn vrijwilligers betrokken. Uw kerk telt in Horst dan ook een grote groep zeer enthousiaste vrijwilligers. Op deze mensen is de kerk zuinig. Er wordt hard gewerkt om de saamhorigheid en betrokkenheid van de vrijwilligers zo groot mogelijk te maken. Deze groep vrijwilligers mag altijd groter worden. Vrijwilligers zijn nodig op allerlei gebied. Zie voor meer informatie: www.rkhorst.nl. Graag verwelkomen wij iedereen in de kerk of bij een van onze andere activiteiten. Jong en oud, traditioneel gelovig, minder of niet-gelovig, u bent welkom want de kerk is er voor iedereen!
Ook dit jaar doen wij weer een beroep op u om mee te doen aan
de Kerkbijdrage. Het gaat in een
parochie natuurlijk niet in de eerste plaats om geld.

Maar zoals u weet leven ook onze priesters niet van de lucht alleen en hebben we geld nodig om bovenstaande activiteiten te behouden en nieuwe activiteiten te ontplooien. Daarom vragen wij u dringend ook dit jaar (weer) mee te doen. Dankzij uw bijdrage kunnen wij uw kerk met al haar activiteiten in stand houden. Mogen wij ook dit jaar weer op u rekenen?

Bestuur Federatie Sint Lambertus en Sint Norbertus, Horst

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie