Rijkspremie voor energiesparende maatregelen

29-7-2010 door: Redactie
Er is weer volop geld voor bewoners die de energiezuinigheid van hun koophuis verbeteren. Het budget voor de "Stimuleringspremie energiebesparende maatregelen" was in mei van dit jaar op. Maar de rijksoverheid heeft per 17 juli extra geld beschikbaar gesteld: 5 miljoen voor de rest van dit jaar en 10 miljoen voor volgend jaar.

De premie bedraagt € 300,- of € 750,- per woning. Dit hangt af van hoeveel energiezuiniger uw huis wordt. Voorwaarde is dat de energiezuinige maat¬regelen gebaseerd zijn op een maatwerk¬advies. Dit houdt in dat een deskundig adviseur uw woning bekijkt. De adviseur stelt hiervan een rapport op met daarin de mogelijke energiebesparende maatregelen, de investeringen die daarvoor nodig zijn en de besparing die het oplevert. Dit maatwerkadvies kunt u met subsidie laten opstellen. Gemiddeld liggen de kosten tussen de € 200 en € 350. De kosten van de adviseur worden tot € 200 gesubsidieerd via de regeling "maatwerkadvies energiebesparing".

Als u vervolgens opdracht geeft om de voorgestelde maatregelen uit te voeren en u kiest hiervoor een bij de regeling aangesloten aannemer of installateur, dan kan deze voor u de "Rijkspremie Meer met Minder" aanvragen. De premieregeling is tijdelijk, de einddatum is 31 december 2011.
Voor meer informatie over een maatwerkadvies en de rijkspremie "meer met minder" zie de website www.meermetminder.nl. Via deze website vindt u ook bedrijven die voor u het maatwerkadvies kunnen opstellen en bedrijven die de energiebesparende maatregelen kunnen uitvoeren.

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie