Regeren is vooruitzien

25-2-2010 door: Felix van Haren
Zei laatst in de Tweede Kamer niet iemand: "Négeren is vooruitzien?" Of was dat: "Cremeren is vooruitzien?" Als je grond probeert te onteigenen van iemand die dood is, moet je toch wel een zeer vooruitziende blik hebben gehad. Elk zichzelf een beetje respecterende partij heeft daar 'De Kroon' niet voor nodig.

En toch.... jawel hoor, ze blijven toch bestaan! En wie dan wel? Hè hè, toch niet alweer het CDA. Of toch op eigen houtje Ger Driessen? Of liever dan toch maar Leon Litjens?
Nee jongens, eerst even het Koninklijk Besluit bestuderen. Alsof iemand daarna uit den as zal herrijzen. God zij dank zijn er nog mensen die de voortschrijdende kassengebied(land) inpikkers tot de orde roepen. Dankzij de Raad van State is Leon een beetje op de vingers getikt. Uit de stukjes in de krant te lezen zou dat dus kunnen worden: "Was getikt en nu op de vingers!" Maar voelt hij dat ook werkelijk zo? Het CDA zou toch moeten weten wat God zij Dank betekent. Californië... here we come!

Felix van Haren Horst

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie