Raadsvergadering 20 juli jl.

29-7-2010 door: Redactie
Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie stonden er een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda:

Onderzoek effecten volksgezondheid intensieve veehouderij
Het uitvoeren van goed onderzoek naar de effecten voor de volksgezondheid van intensieve veehouderij in het LOG Witveld is voor Essentie van groot belang. De gemeente sluit nu aan bij een onderzoek dat in Brabant door het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) wordt uitgevoerd. De grote deskundigheid en onafhankelijkheid van het RIVM maken het dat wij vertrouwen hebben in dit onderzoek. Daarnaast zal er in de verschillende Milieu Effect Rapportages goed gekeken moeten worden naar de cumulatieve effecten van alle ontwikkelingen in het LOG Witveld.  

Centrumontwikkeling Grubbenvorst
In Grubbenvorst wordt flink gewerkt aan het aantrekkelijker maken van het centrum. Een plan waar wij 'ja' tegen konden zeggen is de ontwikkeling van de locatie De Zumpel - Kloosterstraat- Julianastraat. Daar ligt een bouwplan voor de nieuwe supermarkt met daar bovenop een 17-tal appartementen. Wel hadden wij opmerkingen over de parkeernorm die net niet wordt gehaald. De norm moet wat ons betreft de norm zijn, anders creëer je op termijn je eigen probleem. Al met al is dit plan voor Grubbenvorst in onze ogen een prima ontwikkeling!

Bezuinigingen
De gemeente moet flink bezuinigen. Aan de ene kant doen we dat door op korte termijn te schrappen op financiële bijdragen aan professionele organisaties. Na de zomer zal nog uitgebreid besproken worden wat we nu precies minder willen inkopen bij organisaties als Synthese.
Voor de lange termijn ligt er een nog grotere opgave om nog meer te bezuinigen. Dit willen we niet op traditionele wijze doen door overal 10% te schrappen. Na de zomer komen we hierop terug!
Namens de fractie Essentie wensen wij u een fijne zomervakantie!

Bram Hendrix
fractievoorzitter Essentie

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie