Project in Maliwi

18-3-2010 door: Redactie
Tijdens het jubileumjaar van Vastenactie staat het Afrikaanse land Malawi centraal. Om de lokale bevolking voor te bereiden op eventuele rampen is er een project in het leven geroepen bekend onder de naam Disaster Risk Reduction (DRR). Hieronder valt onder andere de lokale gemeenschappen te leren wat ze voorafgaande en tijdens een ramp kunnen doen. Ze kunnen bijvoorbeeld voor meer dagen een voorraad voedsel en water aanleggen. Door mensen te trainen, kunnen ze zich direct aanpassen aan de gevolgen van een ramp en zo de schade beperken.

DRR initiatieven zijn gericht op humanitaire hulp, ontwikkelingshulp, omgaan met risico's, klimaatsverandering en voorbereiding op noodsituaties. In het noorden van Malawi wordt de verregaande ontbossing als een oorzaak genoemd voor de droogte en overstromingen waar de mensen steeds meer mee te kampen hebben. In dit gebied is de kerkelijke ontwikkelingsorganisatie CADECOM actief, wat staat voor Catholic Development Commission. Voorheen werkte ieder gezin voor zichzelf. Wat ze teveel produceerden verkochten ze aan verschillende opkopers. Ze lieten zoiets niet in vertrouwen aan anderen over. De trainingen van CADECOM versterken eerst en vooral het onderling vertrouwen. Nu laten mensen wel allerlei zaken aan elkaar over. Er is vertrouwen gegroeid dat je via je groep goederen kunt herverdelen.

De ene keer sta je aan de gevende en een volgende keer aan de ontvangende kant. De aanpak van CADECOM begint met organisatie en scholing. Allereerst krijgen de groepsleden cursussen over nieuwe akkerbouw- en veeteelttechnieken. Daarbij worden ook projecten op andere plaatsen bezocht waar al ervaring is opgedaan. Bij de scholing krijgt ook de verhouding tussen vrouwen en mannen veel aandacht. Die is heel traditioneel, dat wil zeggen dat vrouwen het zware werk op het veld doen en mannen de producten verkopen en dan dikwijls met het geld gaan strijken. Een ander thema is HIV/aids en de zorg voor patiënten. Pleegouders van wezen met ouders die aan aids sterven krijgen dan bijvoorbeeld een geit of zaaigoed. Steunt u Vastenactie ook weer in dit jubileumjaar?

Dekenale werkgroep Vastenactie
T. van Rens

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie