Power to the dorpsraden

12-11-2009 door: Redactie
PvdA-PK stelt dat dorpsraden in elke kern de spil zijn om samen met burgers te bouwen aan leefbaarheid in de breedste zin van het woord. Zorgvuldig vanuit dorpen opgestelde dorpsontwikkelingsplannen met een visie en plan voor de middellange termijn zijn de basis voor aan te pakken prioriteiten.

Er zijn genoeg voorbeelden van succesvolle interactieve beleidsvorming waarbij dorpsraden of dorpen het initiatief hebben genomen en de gemeente een ondersteunende en faciliterende rol heeft: Multifunctionele Centra in Melderslo en Meterik, Brede Maatschappelijke Voorziening in Kronenberg, de Houthuizer Molen en Bouwen in eigen beheer in Lottum en ga zo maar door. Burgers in onze gemeente zijn creatief, inventief, ­betrokken en goed in staat verstandige voorstellen te doen.

Wij benaderen mensen positief en met vertrouwen. Wie vertrouwen geeft, krijgt vertrouwen. Dat is onze houding. PvdA-PK onderscheidt zich van andere partijen die de dorpsraden slechts als adviesorgaan zien. Waar willen wij dan naar toe? Uitbreiding van bevoegdheden als de dorpsraden dit willen, tijdige en actieve informatievoorziening, meer vrijheid als het gaat om prioriteitsgelden om zo de leefbaarheid te vergroten, jaarlijks een interactieve dorpsradendag voor alle dorpsraadsleden uit onze gemeente, een andere opzet van het overleg tussen gemeenteraad en dorpsraad liefst in het dorp zelf en zodat de hele dorpsraad dit bij kan wonen.

Ik wil deze gelegenheid ook nog eens aangrijpen om mensen te enthousiasmeren voor het lidmaatschap van de dorpsraad. Uit eigen ervaring heb ik ervaren dat je iets kunt betekenen voor je dorp en dat het dankbaar werk is. De gemeente kan niet zonder de dorpsraad!

Meer informatie; www.pvdapk.nl

reageren op een uitgebreidere versie? http://roybouten.web-log.nl
Roy Bouten, namens de PvdA-PK

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie