Poll week 26

8-7-2010 door: Redactie
Schade voor boeren door extreme weersomstandig­heden behoort tot de risico's van het vak

De hittegolf van deze week zorgt niet alleen voor problemen bij ouderen en mensen met een slechte gezondheid, maar ook bij tuinders. Omdat het weinig heeft geregend, zijn zij genoodzaakt om hun gewassen op het veld te besproeien. Vaak zijn er bij de akkers geen grondwaterpompen beschikbaar en moeten de boeren het water uit beken en sloten halen. Het waterpeil is de afgelopen tijd echter zover gezakt dat Waterschap Peel en Maasvallei een verbod heeft ingesteld voor het beregenen van akkers met oppervlaktewater.

De betreffende boeren worden hierdoor gedupeerd. Sowieso zijn boeren die hun groenten op akkers telen vaak in strijd met het weer. Dan regent het teveel of juist te weinig, dan gaan gewassen verloren door een lange winter of brengen grote hagelstenen veel schade toe. Behoren dit soort situaties nou tot de risico's van het vak of moet de lokale en landelijke overheid er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de boeren hun werk kunnen doen, ondanks een nog verder dalend waterpeil?

Uitslag:

Eens: 73%
Oneens: 27%
Aantal stemmen: 71

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie