Poll week 21

27-5-2010 door: Redactie
De gemeente moet de regels voor de kermissen van alle kernen gelijk trekken

Sevenumse ondernemers hebben het voor elkaar gekregen. Zij mogen tijdens de aankomende kermis langer doorgaan met hun festiviteiten buiten. De gemeente Horst aan de Maas wil in principe voor alle dorpen dezelfde regels hanteren voor geluidsoverlast en sluitingstijden. Dit betekent voor de kermis in Sevenum dat het feest buiten eerder dan 'normaal' zou moeten stoppen. Het gevolg: protesten van de Sevenumse ondernemers en kermisbezoekers; met succes. Omdat de Sevenumse kermis een ander karakter heeft dan die van Horst wordt nu een uitzondering gemaakt en gelden voor Sevenum soepelere regels. De redactie van HALLO Horst aan de Maas vraagt zich af of dit wel eerlijk is.

Moet de gemeente voor alle kernen gelijke regels hanteren, of is het juist goed van de gemeente dat ze zich flexibel opstelt en kijkt naar de situatie ter plaatse? Wat vindt u?

Bespreking:

De kermis in Sevenum was een succes, ondanks het wisselvallige weer en het feit dat de het geluidsniveau van de muziek buiten eerder dan gebruikelijk moest worden teruggedraaid. Wethouder Freek Selen kon het op zijn Twitter-pagina echter niet laten om nog even terug te komen op de strengere regels van de gemeente. “Serumse kermis wederom. Jammer dat de muziek zo zacht staat...”. Toch waren de regels niet zo streng als de gemeente in eerste ­instantie wilde. Na protest van Sevenumse horecaondernemers werden
de regels voor geluidsoverlast speciaal voor de Sevenumse kermis iets opgerekt, ruimer dan de kermis in Horst. Onterecht vinden de stemmers op onze poll. Zo’n 70 procent vindt dat de gemeente Horst aan de Maas het principe van ‘Gelijke monniken, gelijke kappen’ moet hanteren. Ruimere regels voor Sevenum, dan ook voor de andere kernen van Horst.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie