Poll week 20

20-5-2010 door: Redactie
Horst aan de Maas moet blij zijn met de Polen die wonen en werken in de gemeente.

Horst aan de Maas is een agrarische gemeente waar ook veel buitenlandse werknemers aan de slag zijn. Deze, overwegend Poolse, arbeidsmigranten zijn een oplossing voor veel boerenbedrijven. Omdat ze ook vaak in de gemeente wonen, zorgen de Polen ook voor extra inkomsten voor de lokale middenstand. Volgens Fons Merken van Wonen Limburg moeten we in de gemeente Horst aan de Maas blij zijn met de komst van deze nieuwe inwoners, zeker in een krimpgemeente als Horst aan de Maas. Toch zijn er niet alleen positieve geluiden te horen over de buitenlandse arbeiders. Zo zijn er soms klachten over overlast. Hoe dan ook denkt 30 procent van de Polen erover om zich permanent in Horst aan de Maas te vestigen. De redactie vraagt zich daarom af hoe u hierover denkt. Ervaart u de komst van de Polen naar onze gemeente als een lust of een last?

Bespreking

Moet de gemeente Horst aan de Maas blij zijn met de arbeidsmigranten die ondanks de economische crisis nog steeds naar Noord-Limburg komen? De meerderheid van de stemmers op onze poll vindt van wel. Toch vond de stelling met 57 procent geen overtuigende meerderheid. Wellicht vinden veel inwoners van onze gemeente de Polen geen verrijking voor Horst aan de Maas. Veel boeren zijn echter wel blij met de Polen omdat zij het werk doen dat veel Nederlanders niet meer willen doen. Peter Rechsteiner uit Horst ziet dit overigens anders. Hij wijst op de slechte arbeidsomstandigheden in de champignonteelt en glastuinbouw. Volgens hem willen veel Nederlanders om gezondheidsredenen niet meer werken in de landbouw en zien de Poolse werknemers de gezondheidsrisico’s niet. Of dit ook werkelijk het geval is, valt voor ons moeilijk te bewijzen. Het blijft echter een feit dat de Polen voor velen in de gemeente onmisbaar zijn.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie