Parijs

29-7-2010 door: Cactus
Het zou weer niet eens iets zijn om mensen op de achterste benen te brengen. Het verhaal van de voetballende pastor Paul Vlaar uit Obdam heeft intussen de hele Nederlandse pers gehaald. En wat deed die goede man nu zo verkeerd? Tijdens de aanloop tot de finale van het Nederlands elftal in Johannesburg zag de Herder een mogelijkheid om de kerk vol te krijgen.

Met oranje vlaggen, een voetbal in de hand en geheel in een oranje gewaad gestoken kwam hij, onder luid applaus de goed gevulde kerk binnen. De preek was daarna zoals het hoorde en zoals je die in een kerk afsteekt. Zijn grote voorbeeld in dit geval was kennelijk de Franse koning Hendrik de Vierde die ooit uitriep dat Parijs hem wel een mis waard was.
Maar de volgende dag begon voor de progressieve pastor de ellende. Het bisdom Haarlem oordeelde dat de voorganger de normen had overschreden en de kerk tot iets onheiligs had gemaakt.

Zelfs het argument dat alles alleen maar tot doel had om de kerk weer vol te krijgen en daarmee een groot aantal jongeren tot de uitleg en kennis van de bijbel te brengen, mocht geen genade vinden in de ogen van het bisdom. Het laten onderzoeken van alle dingen waarbij het goede behouden blijft was kennelijk niet sacraal genoeg. De pastor weet inmiddels dat hij, in een voorkomend geval, géén oranje moet gaan gebruiken. Gele vlaggen, een witte bal en een geel/wit priester kleed komen meer in overeenstemming met de wensen van´hogerhand´. Het meedoen met carnaval en het daarbij dragen van een dito muts wordt kennelijk wél toegestaan omdat dit vaak niet in de kerk gebeurt. En Paul Vlaar? Die zei het op zijn manier: Vox populi, vox Dei, de stem van het volk is de stem van God.

Cactus

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie