Oude en nieuwe wegen

15-4-2010 door: Redactie
Het 450-jarig bestaan van het Bisdom Roermond is een jaar lang in het bisdom gevierd. Op 17 april wordt deze periode officieel afgesloten met een Pontificale Hoogmis om 18.00 uur in de Lambertuskerk te Horst.

Mgr. F. Wiertz zal voorgaan en alle priesters uit het dekenaat zullen met hem concelebreren. Het fees­telijke karakter van deze afsluiting vindt haar hoogtepunt in de eucharistieviering, die op fantas­tische wijze muzikaal zal ­worden opgeluisterd door de gezamenlijke koren uit het dekenaat. Bovendien zal schutterij St. Lucia de bisschop afhalen van de pastorie en hem begeleiden naar de kerk. Na de mis vuurt de schutterij kamerschoten af als een bijzonder eerbetoon aan onze bisschop. Alle parochianen zijn vanzelfsprekend van harte welkom in deze bijzondere mis. In alle andere kerken van het dekenaat vervallen de missen op zaterdag 17 april.

Nadrukkelijk heeft de bisschop de wens geuit om de vele vrijwilligers die op grote schaal actief zijn in onze parochiekerken te ontmoeten en te danken voor hun belangeloze en grote inzet. Het programma is daarop afgestemd. Het dekenaatbestuur heeft elke vrijwilliger persoonlijk via de parochiesecretariaten een uitnodiging gestuurd om deze feestelijke eucharistieviering bij te wonen en daarna een ontmoeting te hebben met de bisschop in het Gasthoês. De bisschop zal daar zoveel mogelijk in gesprek gaan met de aanwezige vrijwilligers. Mocht onverhoopt een vrijwilliger deze uitnodiging niet ontvangen hebben, dan kunt u dit artikel, met excuses, alsnog als een uitnodiging en een oproep beschouwen.

Er wordt een periode met een rijke historie afgesloten, er breekt een nieuwe periode aan, waarin we met elkaar voor de opdracht en de uitdaging staan om de kerk in deze tijd op positieve wijze zichtbaar te maken in de samenleving als een sociale, diaconale kerk, een kerk voor en van mensen. Met elkaar en samen met onze bisschop moeten we nieuwe en vernieuwende wegen durven te zoeken en in te slaan. Onlangs heeft het dekenaat­bestuur in zeer constructieve bij­een­­komsten met de kerkbesturen hierover voor de eerste keer uitvoerig van gedachten gewisseld.
Een levende kerk staat ieder voor ogen, waaraan we met elkaar vorm proberen te gaan geven. Het blijft niet bij één keer: het dekenaatbestuur zal nauw samenwerken met de parochies en dit proces zoveel mogelijk bevorderen en faciliteren. Kerk zijn moet je immers doen!

Dekenaatbestuur Horst

Tip of mail de redactie Druk dit artikel af
Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie