Oproep dorpsraad Horst

4-2-2010 door: Redactie
Met ingang van 2010 heeft de dorpsraad Horst zich als doel gesteld om beter samen te werken met de inwoners van Horst. Dit om de leefbaarheid van het dorp te vergroten. De raad gaat in de toekomst op een andere manier en intensiever samenwerken met de wijkraden en contactpersonen.

De dorpsraden willen ­namelijk veel meer initiatieven in de breedste zin gaan ondersteunen. Deze acties komen doorgaans van bewoners zelf en zijn vóór de ­gemeenschap. De bewoners ­zetten zich dan voor een onderwerp in en de dorpsraad ondersteund waar nodig/wenselijk.

De gemeente onderschrijft het belang van de dorpsraad en actief burgerschap (burgerparticipatie) en zij ondersteunt de nieuwe werkwijze van de dorpsraad dan ook. Om de nieuwe werkwijze gestalte te geven wordt de dorpsraad de komende maanden gecoacht door Synthese en de Veerkrachtgroep. De nieuwe werkwijze wordt gezien als een proef, die bij succes mogelijk ook binnen andere dorpsraden wordt ingevoerd.

Ook u kunt zich inzetten voor een idee waar de gemeenschap profijt van heeft. Leden van de dorpsraad willen ­samen met u ­bekijken welke acties er onder­nomen kunnen worden om een en ander te bewerkstelligen, mits het niet gaat botsen met voorschriften of plannen van de overheden. Heeft u ook iets waar u zich sterk voor zou willen ­maken om de leefbaarheid van uw buurt/wijk te verbeteren, maak het dan kenbaar bij de dorpsraad.
U kunt ook altijd een vergadering bezoeken of contact opnemen per mail info@dorpsraadhorst.nl. Op de website www.dorpsraadhorst.nl staan de vergaderdata en meer informatie over de nieuwe werkwijze van de dorpsraad Horst.

Disclaimer | Copyright© 2018 Kempen Media b.v. | Ontwerp & realisatie Kempen Communicatie
Kempen Media b.v. is partner van Kempen Communicatie b.v.
Kempen Communicatie: Strategie, Creatie, Realisatie